کار گروهی

مطالب مرتبط با کار گروهی

1397 مهر

کار گروهی، گنجینه‌ای در دل خانواده

1396 اردیبهشت

مورینیو: بالاخره یک بار آرسنالی‌ها را خوشحال دیدم!

حسینی: چهارمی حق ما بود

1395 مهر

دلفین‌ها بیش از دیگر انواع حیوانات کار گروهی انجام می‌دهند

1394 بهمن

آشنایی کودکان با اهداف بشردوستانه صلیب سرخ و هلال احمر

1394 دی

ضرورت تشویق دانش‌آموزان به کارگروهی و جمعی

1394 آبان

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (5)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (4)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (3)

1394 مهر

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (2)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (1)

گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (2)

گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (1)

1394 شهریور

برگه‌ی نظرخواهی و اهمیت آن

همخوانی در کنار رقابت

1394 تیر

عادت‌های مؤثر در بهبود کیفیت مطالعه (2)

1393 بهمن

رقابت دانشجویان در «حل مسائل مهندسی شیمیsc3»

1392 دی

«شریف و امیرکبیر» به مسابقات جهانی برنامه‌نویسی راه یافتند

1392 مرداد

روش استخوان ماهی در حل مسئله

1392 فروردین

نحوه پردازش اطلاعات توسط مورچه‌ها در کار گروهی

1391 آذر

الگوی کار و بحث گروهی

بیشتر