کار گروهی

مطالب مرتبط با کار گروهی

فروردین 1398

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

مهر 1397

کار گروهی، گنجینه‌ای در دل خانواده

اردیبهشت 1396

مورینیو: بالاخره یک بار آرسنالی‌ها را خوشحال دیدم!

حسینی: چهارمی حق ما بود

مهر 1395

دلفین‌ها بیش از دیگر انواع حیوانات کار گروهی انجام می‌دهند

بهمن 1394

آشنایی کودکان با اهداف بشردوستانه صلیب سرخ و هلال احمر

دی 1394

ضرورت تشویق دانش‌آموزان به کارگروهی و جمعی

آبان 1394

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (5)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (4)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (3)

مهر 1394

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (2)

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (1)

گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (2)

گنجینه‌های دوستانه‌ی کار گروهی (1)

شهریور 1394

برگه‌ی نظرخواهی و اهمیت آن

همخوانی در کنار رقابت

تیر 1394

عادت‌های مؤثر در بهبود کیفیت مطالعه (2)

بهمن 1393

رقابت دانشجویان در «حل مسائل مهندسی شیمیsc3»

دی 1392

«شریف و امیرکبیر» به مسابقات جهانی برنامه‌نویسی راه یافتند

مرداد 1392

روش استخوان ماهی در حل مسئله

فروردین 1392

نحوه پردازش اطلاعات توسط مورچه‌ها در کار گروهی

آذر 1391

الگوی کار و بحث گروهی

بیشتر