شیمیدان

مطالب مرتبط با شیمیدان

1397 فروردین

درسنامه شیمی یازدهم (آمادگی آزمون 31 فروردین)

درسنامه شیمی یازدهم (آمادگی آزمون 7 فروردین)

1396 دی

درسنامه شیمی یازدهم (آمادگی آزمون 22 دی)

1396 آذر

درسنامه شیمی یازدهم (آمادگی آزمون 17 آذر)

1396 مهر

درسنامه شیمی یازدهم ریاضی

1396 تیر

تیم المپیاد شیمی ایران به مقام سوم جهان رسید

1395 دی

دانشمندانی که در سال 2016 درگذشتند

1395 خرداد

چهار عنصر جدید جدول تناوبی نام‌گذاری شدند

1394 آبان

تاریک‌ترین ماده ساخت بشر ساخته شد

1394 فروردین

جدول تناوبی دستخوش تغییر می‌شود؟

1393 اسفند

‌دانشمند کرمانشاهی برترین شیمیدان کشور شد ‌

1393 اردیبهشت

دانشگاه شریف جشنواره جابربن‌حیان را برگزار می‌کند

1392 اسفند

موفقیت محققان ایرانی در تبدیل اسید فسفریک صنعتی به خوراکی

1392 مهر

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، شیمیدان پیشکسوت برجسته کشور شد

بیشتر