کنکور

برچسب ها

مطالب مرتبط با کنکور

تیر 1398

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 51): همراه با 11گزارش و گفت‌وگو

تورق سریع یعنی مرور مطالب مهم

در جلسه‌ی کنکور بهترین خودتان باشید

مدیریت زمان در کنکور

چرا من حتماً موفق می‌شوم؟

هفته‌ی تورق سریع

نقش اولیا در روزهای باقیمانده تا کنکور

حضور ذهن بیشتر با تورق سریع

فرصت جمع بندی

5 روش برای آرامش در جلسه‌ی کنکور

قهرمان فصل آخر: توحید گلوانی، رتبه‌ی 669 تجربی

می خواهم بهتر باشم

خرداد 1398

قهرمان فصل آخر: میثاق اسفندیاری، رتبه‌ی 562 تجربی

چند جمله برای اینکه خودتان را بهتر مدیریت کنید

من آنم که دانم

بی‌دقتی باعث افزایش تعداد پاسخ‌های اشتباه خواهد شد

هر سه روز، یک مجموعه، یک تجربه و حرکت رو‌به‌جلو

رتبه‌های برتر از درس‌های چالشی خود می‌گویند

تحلیل بازخورد و هیجان کشف نقاط قوت

احساس فراموشی کاذب

این روزها ...

روزهای باقی‌مانده تا کنکور

آرامش پیش از آزمون را به خود هدیه کنیم

روش سه‌روزیک‌بار را با سماجت ادامه دهید

قدم به قدم تا پیروزی

پربازده‌ترین روش جمع‌بندی

رتبه‌های یک‌رقمی از ماه آخر کنکور خود می‌گویند

هدف‌گذاری را در دوره‌ی جمع‌بندی تمرین کنید

آزمون‌های پایانی کانون به‌مثابه‌ی بازی‌های تدارکاتی

این آزمون‌ها را از دست ندهید

بیشتر