کنکور

برچسب ها

مطالب مرتبط با کنکور

1397 آذر

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

ماجراهای من و کنکورم

خاطرات واقعی از رتبه‌های برتر کنکور (3)

تستی یا تشریحی؟ مساله این است!

برای موفقیت در کنکور باید سخت کوشش کرد

دوبرنامه‌ای شدن؟!

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 34): از روستا آمد و یک‌رقمی شد

یک فنجان نکته برای کنکوری‌های نظام قدیم

به سوی موفقیت بروید

خاطرات واقعی از رتبه‌های برتر کنکور (2)

کنکور یک پروژه‌ی خانوادگی است

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 33): گفت‌وگو با 2 رتبه‌ی یک‌رقمی

1397 آبان

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 32): گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک‌رقمی

برنامه‌ریزی برای کنکور

کسب موفقیت با روش‌های صحیح

چالش یا فرصت؟

مجله دبیرستان (مجله سرای دانش 31): گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک‌رقمی

1397 مهر

هشت گام تا کنکور

ای کاش

اهمیت تشریحی خواندن دروس

ویژگی‌های برتری که برنامه‌ی راهبردی دارد

مجله دبیرستان:(مجله سرای دانش 29) گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک

این شما و‌این نقشه راه، ساختار برنامه راهبردی دوازدهم

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فاطمه خاشعی، رتبه‌ی 3 ریاضی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

مجله سرای دانش 28: گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک کنکور 97

اصول تست‌زنی صحیح

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا فتحی، رتبه‌ی 10 انسانی کشور

بیشتر