برچسب

مطالب مرتبط با کنکور

کنکور

۱۳۹۵ دی

روش برنامه ریزی فردی

تحلیل آزمون 24 دی ماه نقشه برداری

چرا باید آزمون را تحلیل کنیم؟ (2)

مهم‌ترین نکات تکنیک‌های تست‌زنی

سوار بر دوچرخه‌ی کنکور

با انرژی و انگیزه پیش بروید

علی برادران: نکات دنباله ویژه جمع بندی نیمسال اول(قسمت دوم)

علی برادران:نکات حدوپیوستگی ویژه جمع بندی نیمسال اول(قسمت دوم)

راه‌هایی برای رسیدن به موفقیت در کنکور

مهرداد مردانی-جمع بندی نکات حرکت شناسی(2)-نکته و تمرین

مهرداد مردانی: جمع بندی نکات حرکت شناسی(1)-نکته و تمرین

برنامه‌ریزی برای کنکور در ایام امتحانات

برنامه‌ی راهبردی و امتحانات مدرسه

علی برادران:جمع بندی نکات حد ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران: نکات معادله مثلثاتی ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات قدرمطلق ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات جزصحیح ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات دنباله ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات تابع درجه2 ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات احتمال ویژه جمع بندی نیمسال اول

علی برادران:جمع بندی نکات مثلثات ویژه جمع بندی نیمسال اول

ای برادر تو همه اندیشه‌ای

کیفیت در کنار کمیت

از پنجم دبستان تا رتبه‌ی 38 کنکور همراه با آزمون‌های برنامه‌ای

تکنیک ۶ تا ۵ دقیقه

چگونه تست‌‌زنی را حرفه‌ای شروع کنیم؟ (2)

رتبه‌ی 6 کنکور: می‌توان از تراز 5700 به 8000 رسید

راهکارهایی برای رفع بی‌دقتی در آزمون‌ها

قهرمانان پیشرفت/ از رتبه‌ی چهاررقمی پارسال تا رتبه‌ی 298 امسال

تحلیل آزمون 3 دی ماه نقشه برداری

بیشتر