کنکور

برچسب ها

مطالب مرتبط با کنکور

1397 مهر

ای کاش

اهمیت تشریحی خواندن دروس

ویژگی‌های برتری که برنامه‌ی راهبردی دارد

مجله دبیرستان:(مجله سرای دانش 29) گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک

این شما و‌این نقشه راه، ساختار برنامه راهبردی دوازدهم

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با دانیال حبیبان، رتبه 2 تجربی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فاطمه خاشعی، رتبه‌ی 3 ریاضی ایثارگران

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

مجله سرای دانش 28: گفت‌وگو با 3 رتبه‌ی یک کنکور 97

اصول تست‌زنی صحیح

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا فتحی، رتبه‌ی 10 انسانی کشور

ثبت نام فراگیر پیام نور 97 | راهنمای جامع

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3

سیدرسول اسلامی: چرا باید برنامه، راهبردی باشد؟

چگونه رتبه‌ی بسیار خوبی در کنکور سراسری کسب کنیم؟

برای کنکور چند ساعت درس بخوانیم؟

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سجاد فقفور مغربی، رتبه‌ی 6 ریاضی کشور

راه کاری برای یادگیری بهتر درس ها

مقطع جدید، کنکور جدید

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا صدر یکتا، رتبه‌ی 4 تجربی کشور

روش‌های تست زنی

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با سارا کمالی زنوزی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

دایره‌ی سرنوشت ساز

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محسن دهقان‌کار، رتبه‌ی3 ریاضی منطقه‌ی3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیر درخوش، رتبه‌ی 1 تجربی سهمیه

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با روزبه امین تفرشی، رتبه‌ی 5 ریاضی کشور

می‌خواهیم به سفربرویم

کیروش و رقابت سالم

بیشتر