کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

1397 مهر

درسنامه درس دوم جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی

درسنامه جغرافیا دوازدهم انسانی

جزوه درس سوم منطق دهم انسانی

محمّد کرمی: معرفی کتاب جدید ریاضی سه سطحی دوازدهم انسانی

مائده شاهمرادی: معرفی کتاب جدید سه سطحی روان شناسی یازدهم

آمادگی آزمون 20 مهر ؛ جغرافیا 3

آمادگی آزمون 20 مهر ؛ جامعه شناسی 3

1397 شهریور

آمادگی آزمون 6 مهر : تست جامع منطق دهم

آمادگی آزمون 6 مهر : تست جامع روانشناسی یازدهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛ تست منطق دهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛ تست روانشناسی یازدهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛‌تست اقتصاد دهم

1397 مرداد

آمادگی آزمون 19 مرداد؛ تست منطق دهم

1397 فروردین

عیدانه ؛ دایره المعارف بخش نهادها و بازارهای مالی اقتصاد

1396 اسفند

عیدانه ؛ قیاس در منطق

1396 بهمن

تاریخ و جغرافیا از نگاه کامران اله مرادی؛ سهل ممتنع (قسمت دوم)

1396 آذر

راهنمای اشکال‌یابی در روند آموزشی

کامران اله مرادی : تحلیل روانشناسی کنکور

1396 خرداد

مروری بر اندیشه‌های نظریه پردازان علوم اجتماعی

1395 بهمن

منطق دهم انسانی- درس هشتم- احکام قضایای حملی

بازار سرمایه - اقتصاد دهم

1395 آذر

اهمیت و بودجه‌‌بندی درس‌های ریاضی

گفت‌وگو با عبدالرحمن اشکوه، رتبه‌ی 1 انسانی منطقه‌ی 3

ضرایب دروس مختلف در کنکور انسانی

1395 مهر

سیدکیا هاشمی : چگونه توانستم ادبیات اختصاصی را 100 درصد بزنم؟

1395 شهریور

کنکور انسانی روی میز تشریح

1395 مرداد

مشابهت سؤال‌های ادبیات‌اختصاصی کنکور 95 با آزمون‌های کانون

بودجه‌بندی هر مبحث در کنکور انسانی

مشابهت سؤال‌های روان‌شناسی کنکور انسانی 95 با آزمون‌های کانون

مشابهت سؤال‌های اقتصاد کنکور انسانی 95 با آزمون‌های کانون

بیشتر