کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

1397 دی

علوم و فنون ادبی 3

1397 آذر

درسنامه تاریخ دوازدهم - درس چهارم

درسنامه اقتصاد کنکور انسانی - مفهوم رشد و توسعه

درسنامه منطق دهم انسانی- جایگاه قضیه در استدلال

درسنامه روانشناسی - حافظه و علل فراموشی

فاطمه رسولی:کتاب جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم انسانی

کورش فرزان: معرفی کتاب جمع بندی دروس اختصاصی پایه انسانی

درسنامه علوم و فنون ادبی (3) - اختیارات زبانی

کنکور زیر ذره‌بین (علوم و فنون ادبی)

1397 آبان

درسنامه جغرافیا دوازدهم انسانی - درس دوم

درسنامه ریاضی و آمار دوازدهم - شمارش احتمال

درسنامه فلسفه یازدهم - فلسفه چیست؟(3)

درسنامه منطق دهم انسانی - اقسام ذاتی و عرضی (کلیات خمس)

کنکور زیر ذره بین ( اقتصاد )

1397 مهر

درسنامه درس دوم جامعه‌شناسی دوازدهم انسانی

درسنامه جغرافیا دوازدهم انسانی

جزوه درس سوم منطق دهم انسانی

محمّد کرمی: معرفی کتاب جدید ریاضی سه سطحی دوازدهم انسانی

مائده شاهمرادی: معرفی کتاب جدید سه سطحی روان شناسی یازدهم

آمادگی آزمون 20 مهر ؛ جغرافیا 3

آمادگی آزمون 20 مهر ؛ جامعه شناسی 3

1397 شهریور

آمادگی آزمون 6 مهر : تست جامع منطق دهم

آمادگی آزمون 6 مهر : تست جامع روانشناسی یازدهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛ تست منطق دهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛ تست روانشناسی یازدهم

آمادگی آزمون 23 شهریور؛‌تست اقتصاد دهم

1397 مرداد

آمادگی آزمون 19 مرداد؛ تست منطق دهم

1397 فروردین

عیدانه ؛ دایره المعارف بخش نهادها و بازارهای مالی اقتصاد

1396 اسفند

عیدانه ؛ قیاس در منطق

1396 بهمن

تاریخ و جغرافیا از نگاه کامران اله مرادی؛ سهل ممتنع (قسمت دوم)

بیشتر
یاخته های بافت عصبی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا