کنکور انسانی

مطالب مرتبط با کنکور انسانی

1397 فروردین

عیدانه ؛ دایره المعارف بخش نهادها و بازارهای مالی اقتصاد

1396 اسفند

عیدانه ؛ قیاس در منطق

1396 بهمن

تاریخ و جغرافیا از نگاه کامران اله مرادی؛ سهل ممتنع (قسمت دوم)

1396 آذر

راهنمای اشکال‌یابی در روند آموزشی

کامران اله مرادی : تحلیل روانشناسی کنکور

1396 خرداد

مروری بر اندیشه‌های نظریه پردازان علوم اجتماعی

1395 بهمن

منطق دهم انسانی- درس هشتم- احکام قضایای حملی

بازار سرمایه - اقتصاد دهم

1395 آذر

اهمیت و بودجه‌‌بندی درس‌های ریاضی

گفت‌وگو با عبدالرحمن اشکوه، رتبه‌ی 1 انسانی منطقه‌ی 3

ضرایب دروس مختلف در کنکور انسانی

1395 مهر

سیدکیا هاشمی : چگونه توانستم ادبیات اختصاصی را 100 درصد بزنم؟

1395 شهریور

کنکور انسانی روی میز تشریح

1395 مرداد

مشابهت سؤال‌های ادبیات‌اختصاصی کنکور 95 با آزمون‌های کانون

بودجه‌بندی هر مبحث در کنکور انسانی

مشابهت سؤال‌های روان‌شناسی کنکور انسانی 95 با آزمون‌های کانون

مشابهت سؤال‌های اقتصاد کنکور انسانی 95 با آزمون‌های کانون

1395 خرداد

رضا میرخانی : جمع بندی درس منطق کنکور انسانی

1394 بهمن

گزیده نکات علوم اجتماعی- جهان دوقطبی

1393 دی

حمایت از برترینهای علوم انسانی

1392 اسفند

زهرا نعمتی : برنامه ریزی آزمون 23 اسفند

1392 مهر

زهرا نعمتی : برنامه ریزی مطالعاتی برای دانش آموزان انسانی

زهرا نعمتی :تشریح برنامه مطالعاتی آزمونهای کانون درگروه انسانی

بیشتر