ریاضی

برچسب ها

مطالب مرتبط با ریاضی

1396 اسفند

درسنامه حسابان یازدهم مطابق آزمون 4 کتاب نوروز(ویژه7 فروردین)

درسنامه حسابان یازدهم مطابق کتاب نوروز - آزمون اول

درسنامه حسابان لگاریتم و مثلثات( 18 اسفند)

1396 بهمن

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(4 اسفند)

تست حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

درسنامه حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

1396 دی

با کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان آشنا شوید

ایام امتحانات با کتاب کار ریاضی ششم دبستان

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 22 دی)

درسنامه آمار و احتمال(آمادگی آزمون 22 دی)

1396 آذر

درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آشنایی با مبانی ریاضیات)

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(جبر و معادله،آشنایی با توابع)

1396 آبان

این چند سوال آمار و ریاضی را قبل از آزمون بخوانید

نحوه صحیح مطالعه درس ریاضیات

ریاضی را بهتر یاد بگیرید

1396 مهر

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 5 آبان)

درسنامه شیمی یازدهم ریاضی

1396 شهریور

بازیابی آمار و احتمال (دهم)

چگونه اشتباه نکنیم-ریاضیات پنهان در زندگی روزمره

بازیابی تابع ( دهم )

1396 مرداد

بازیابی معادله‌ها و نامعادله‌ها (دهم)

دانلود رایگان فصل سوم کتاب سه سطحی ریاضی مقطع هشتم

بازیابی مثلثات ( دهم )

1396 تیر

مناسب‌ترین منبع برای ریاضی از نگاه رتبه 68 کنکور 95

علی برادران:جمع بندی ومرورنکات و فرمول‌های ریاضی کنکور

1396 اردیبهشت

20 سؤال ریاضی برای آمادگی در آزمون 15 اردیبهشت چهارم انسانی

چگونه ریاضی را بهتر بخوانیم؟

1396 فروردین

علی برادران:درسنامه وتیپ بندی ریاضی3 ویژه شب امتحان نهایی

آیادر ریاضیات بعضی الگوهای آموزشی ازسایر الگو‌ها اثربخش ترند؟

تفکر ریاضی

بیشتر