ریاضی

برچسب ها

مطالب مرتبط با ریاضی

1397 شهریور

نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان(آینده)-آمادگی آزمون 23 شهریور

نمونه سوالات ریاضی دوم دبستان(گذشته)-آمادگی آزمون 23 شهریور

نمونه سوالات تشریحی ریاضی دوم دبستان -آمادگی آزمون 23 شهریور

درسنامه ریاضی دوم دبستان-آمادگی آزمون 23 شهریور

مسائل ریاضی به ظاهر ساده که در طول تاریخ حل نشذه اند! (1)

تست حسابان یازدهم ریاضی،آمادگی آزمون 23 شهریور 1397

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی، آزمون 23 شهریور 1397

روش هایی جهت پیشرفت در درس ریاضی

چند نکته از ریاضی (آزمون 16 شهریور)

نمونه سوالات تستی ریاضی دوم دبستان -آمادگی آزمون 16 شهریور

نمونه سوالات تشریحی ریاضی دوم دبستان -آمادگی آزمون 16 شهریور

درسنامه ریاضی دوم دبستان-آمادگی آزمون 16 شهریور

تست حسابان یازدهم ریاضی، آزمون 16 شهریور 1397

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی، آزمون 16 شهریور 1397

1397 مرداد

درسنامه فصل سوم ریاضی دوم دبستان:اشکال هندسی

درسنامه فصل دوم ریاضی دوم دبستان:جمع‌ و تفریق‌اعداد دو رقمی

چند نکته در مورد رسم نمودار توابع به کمک انتقال

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی، آزمون 2 شهریور 1397

تفکر ریاضی به چه کار می‌آید؟ (قسمت سوم،گسترش حس مشترک با دنیا)

تفکر ریاضی به چه کار می‌آید؟ (قسمت دوم،داستان والد و گلوله‌ها)

تفکر ریاضی به چه کار من می‌آید؟ (قسمت اول)

تست حسابان یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد

1397 تیر

آزمونک تستی ریاضی مطابق با آزمون 5 مرداد

آزمونک تستی ریاضی 2 منطبق بر آزمون 5 مرداد

درسنامه ریاضی دهم ویژه آمادگی در آزمون 5 مرداد

چگونه سوالات تابع را سریع‌تر حل کنیم؟

درسنامه ریاضی 1 یازدهمی ریاضی آمادگی آزمون 5 مرداد

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی آمادگی آزمون 5 مرداد

درسنامه ریاضی نهم ویژه آمادگی در آزمون 5 مرداد

بیشتر