ریاضی

برچسب ها

مطالب مرتبط با ریاضی

1397 اردیبهشت

درسنامه حسابان یازدهم (آمادگی آزمون 21 اردیبهشت)

سه تفکر نادرست رایج درباره ریاضی

1397 فروردین

درسنامه حسابان یازدهم (آمادگی آزمون 14 اردیبهشت)

درسنامه حسابان یازدهم (مثلثات و حد)

درسنامه حسابان یازدهم مطابق آزمون 5 کتاب نوروز

درسنامه حسابان یازدهم (آمادگی آزمون 7 فروردین)

1396 اسفند

درسنامه حسابان یازدهم مطابق آزمون 4 کتاب نوروز(ویژه7 فروردین)

درسنامه حسابان یازدهم مطابق کتاب نوروز - آزمون اول

درسنامه حسابان لگاریتم و مثلثات( 18 اسفند)

1396 بهمن

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(4 اسفند)

تست حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

درسنامه حسابان تابع وارون، نمایی و لگاریتمی

1396 دی

با کتاب جامع ریاضی 1 دهم هنرستان آشنا شوید

ایام امتحانات با کتاب کار ریاضی ششم دبستان

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 22 دی)

درسنامه آمار و احتمال(آمادگی آزمون 22 دی)

1396 آذر

درسنامه آمار و احتمال یازدهم ریاضی(آشنایی با مبانی ریاضیات)

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(جبر و معادله،آشنایی با توابع)

1396 آبان

این چند سوال آمار و ریاضی را قبل از آزمون بخوانید

نحوه صحیح مطالعه درس ریاضیات

ریاضی را بهتر یاد بگیرید

1396 مهر

درسنامه حسابان یازدهم ریاضی(آمادگی آزمون 5 آبان)

درسنامه شیمی یازدهم ریاضی

1396 شهریور

بازیابی آمار و احتمال (دهم)

چگونه اشتباه نکنیم-ریاضیات پنهان در زندگی روزمره

بازیابی تابع ( دهم )

1396 مرداد

بازیابی معادله‌ها و نامعادله‌ها (دهم)

دانلود رایگان فصل سوم کتاب سه سطحی ریاضی مقطع هشتم

بازیابی مثلثات ( دهم )

1396 تیر

مناسب‌ترین منبع برای ریاضی از نگاه رتبه 68 کنکور 95

بیشتر