اولیای رتبه‌های برتر

مطالب مرتبط با اولیای رتبه‌های برتر

خرداد 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر عرفان روحانی، رتبه‌ی 10 تجربی از خوی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌ی 2

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

اولیای کانونی: زهره جباری‌مقدم، مادر غزل قنبری از تهران

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر سعید انصاری‌فرد، رتبه 4 تجربی ایثارگران

فروردین 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر امیر معینی، رتبه‌ی 2 ریاضی از اصفهان

اسفند 1397

گفت‌وگو با مادر پریسا علاوی طوسی، رتبه‌ی 2 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر علیرضا جعفری‌آزاد، رتبه‌ی 2 تجربی از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر آریان عبداللهی، رتبه‌ی 5 تجربی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدرضا قلی‌پور ، رتبه‌ی 2 انسانی

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

بهمن 1397

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدجواد محقق، رتبه‌ی 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا علی‌نژاد، رتبه‌ی 2 هنر منطقه‌ی 3

رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (1)

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسن قاسمی، رتبه‌ی 7 تجربی از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 3 زبان و 13 تجربی

دی 1397

گفت‌وگو با مادر تبسم‌سادات موسوی، رتبه‌ی 75 هنر

گفت‌وگو با پدر زینب سرپرست، رتبه‌ی 9 تجربی از تبریز

آذر 1397

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا سلطانی، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2

گفت‌وگو با پدر و مادر ساجد شیری طرزم، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه 2

آبان 1397

گفت‌وگو با پدر و مادر رضا حسین‌نژاد، رتبه‌ی 1 هنر سال 96

گفت‌وگو با پدر و مادر سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر صابر ظفرپور، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با پدر علی تقوایی، رتبه‌ی 8 تجربی ایثارگران از ساری

گفت‌وگو با مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 7 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

شهریور 1397

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

گفت‌‌وگو با پدر عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از سراوان

گفت‌وگو با پدرومادر رضا قوی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 3 از قائن

بیشتر