برچسب

مطالب مرتبط با یادگیری

یادگیری

۱۳۹۶ مهر

سیستم‌های تشویقی چه تاثیری در میزان موفقیت دانش‌آموزان دارند؟

چرا فرهنگ مدارس مهم هستند؟

نقش انگیزش ذهنی در بهبود عملکرد دانش‌آموزان

نقش ارتباطات درون مدارس در پیشبرد اهداف آموزشی

بازخورد بر عملکرد دانش‌آموزان چه تاثیری دارد؟

بهبود دستاوردهای دانش‌آموزان از طریق ایجاد تغییر در نگرش

راه‌های تقویت مغز - 1

مجموعه کنایات ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان

شیوه آموزشی موثر بر نتایج موفقیت دانش‌آموزان در امتحان ریاضی

۱۳۹۶ شهریور

بهترین استراتژی‌ها برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان کدامند؟

سیاست‌هایی برای اثرگذاری استراتژی آموزشی معلمان بردانش آموزان

روش 26 برای تدریس موفق: تحسین دقیق

فراموشی دوست یادگیری است

مطالعه کنید و به کار ببرید تا فراموش نکنید

محیط‌های آموزشی جدید، انگیزه‌بخش دانش‌آموزان

روش‌25 برای تدریس موفق: شکل‌دهی مثبت رفتار

آیا در هر مدرسه‌ای فرهنگ آموزشی منحصربه‌فردی وجود دارد؟

احساسات ممکن است باعث تحریف حافظه شوند

تاثیر پیشینه دانش‌آموزان بر استفاده معلمان از شیوه‌های آموزشی

طراحی سیستم آموزشی بهینه برای افزایش کیفیت آموزشی

گذشته هم تغییر می‌کند!

ساینتیکس (SCIENTIX) : شبکه‌ای آنلاین برای آموزش در اروپا

درس خواندن را برای خود شیرین کنید

مغز داستان‌پرداز زندگی شما است

یادگیری مشارکتی

بهبود آموزش در جهت افزایش توانایی‌های حل مسئله

استراتژی‌های یادگیری، قطعی نیستند

مفهوم جدید آموزش در قرن بیست و یکم

پروژه دی‌فای (DEFY): طراحی آموزش برای خود

۱۳۹۶ مرداد

چرخه‌ی آموزش و یادگیری

بیشتر