یادگیری

برچسب ها

مطالب مرتبط با یادگیری

1398 فروردین

درسی که از بهار طبیعت آموختم

1397 بهمن

مشارکت در کلاس رفع اشکال

یادگیری روش‌های سریع برای محاسبات ریاضی

آموختن از یکدیگر

چرا حضور در کلاس مهم است؟

فروتنانه مشتاق گفت‌وگو باشید

گوش دادن مؤثر

1397 دی

از آزمون یاد بگیریم

چگونه بهتر یاد بگیریم؟

روش یادگیری را یاد بگیرید!

یادگیری چیست؟

نقش پرسشگری در یادگیری

کار گروهی، مهارتی برای یادگیری آیدین

نمرات ما میزان موفقیت ما در برنامه‌ریزی برای امتحانات هستند

آموزش مبتنی بر خلاقیت: آموزش حلزونی (بخش اول)

آموزش مبتنی بر خلاقیت: آموزش حلزونی (بخش دوم)

کودکان و وسائل دیجیتالی: تهدید یا فرصت؟

یادگیری روشی سریع برای ضرب اعداد دو رقمی

ایجاد ذهنیت حل مسئله در کودکان (بخش چهارم)

ایجاد ذهنیت حل مسئله در کودکان (بخش سوم)

ایجاد ذهنیت حل مسئله در کودکان (بخش دوم)

ایجاد ذهنیت حل مسئله در کودکان (بخش اول)

1397 آذر

اجازه ندهید فرزندتان بازی سرزنش را انجام دهد

تأثیرات استفاده کودکان از لوازم الکترونیکی روی کودکان(بخش دوم)

تأثیرات استفاده کودکان از لوازم الکترونیکی (بخش اول)

حل مسئله، هنری برای دبیر و دانش‌آموز

تغییر روش مدیریت در محیط‌های آموزشی (بخش اول)

تغییر روش مدیریت در محیط‌های آموزشی (بخش دوم)

راهنمایی برای ساختن دوستی‌های سالم و ماندگار

بررسی یک طرح نوآورانه: مدرسه جدید

بیشتر