یادگیری

برچسب ها

مطالب مرتبط با یادگیری

1397 آذر

تغییر روش مدیریت در محیط‌های آموزشی (بخش اول)

تغییر روش مدیریت در محیط‌های آموزشی (بخش دوم)

راهنمایی برای ساختن دوستی‌های سالم و ماندگار

بررسی یک طرح نوآورانه: مدرسه جدید

پاسخ به یک سوال همیشگی: وقتی که بزرگ شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟

تسلط بر یادگیری

لحظه‌ی بزرگ کشف را تجربه کنید

زندگی سراسر یادگیری است و دیگر هیچ

من متوقف نمی‌شوم

تو بزرگ شده‌ای

اقدامات عملی برای آموزش مهارت حل مسئله

گاهی نیز به پاسخ درست نخواهیم رسید

آیا بچه‌ها به حل مسئله علاقه‌مندند؟

رویارویی با سؤال به ما آموزش می‌دهد

خانواده و آموزش حل مسئله

یادگیری چگونه اتفاق می‌افتد؟

حل مسئله بخشی از فرایند مطالعه است

یادگیری بر اساس ساختار مغز

1397 آبان

سؤال بپرسیم و با فرزندمان گفت‌وگو کنیم

دیدن- آموختن را یاد بگیرید

تنها و با هم

سرانگشتان اشتیاق

زندگی سراسر فرصت یادگیری است

یادگیری و مطالعه

آزمون، بخشی از یادگیری

1397 مهر

فایده‌های امتحان دادن و کاربردهای آن در عملکردها آموزشی

برنده نوبل شیمی 2018: باید فرصت‌ها را جدی گرفت

کودکان چینی "نگاشت مغزی" می‌شوند

بررسی مشکلات یادگیری کودکان با کمک هوش مصنوعی

1397 شهریور

آزمون محلی برای یادگیری است

بیشتر