یادگیری

برچسب ها

مطالب مرتبط با یادگیری

1397 شهریور

آزمون محلی برای یادگیری است

سه گام برای پیشرفت در آزمون‌های برنامه‌ای

نظریه یادگیری مغز محور و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (6)

آزمون برای یادگیری

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (5)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (4)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (3)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (2)

یادگیری مؤثرتر با استفاده از مغز به جای چشم

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟ (1)

چگونه توانایی یادگیری خود را افزایش دهیم؟

1397 مرداد

نسخه جدید سایت بازی آموزش واژه‌های زبان انگلیسی دنیای واژه‌ها

والدین چه نقشی در آموزش فرزندان دارند ؟(بخش دوم)

هوشمندانه درس بخوانید! (بخش اول)

هفت روند جدید در فناوری‌های آموزشی آینده (بخش دوم)

تلاشی دوباره برای کنکور: چگونه و در چه زمانی؟

پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری گروهی در مقاطع ابتدایی

چگونه در انتخاب رشته تصمیم بگیریم ؟ (بخش اول)

راهنمای دانشجویان سال اولی: یادگیری بهتر نوشتن

راهنمای دانشجویان سال اولی: نوشتن، نوشتن و نوشتن

راهنمای دانشجویان سال اولی: کدام استاد و کلاس را انتخاب کنیم؟‌

راهنمای دانشجویان سال اولی: انتخاب واحد؟ (بخش سوم)

تفکر ریاضی به چه کار می‌آید؟ (قسمت سوم،گسترش حس مشترک با دنیا)

آمادگی برای ورود به دانشگاه: راهنمای والدین (بخش نخست)

تفکر ریاضی به چه کار می‌آید؟ (قسمت دوم،داستان والد و گلوله‌ها)

راهنمای دانشجویان سال اولی: تفکر انتقادی (بخش دوم)

تفکر ریاضی به چه کار من می‌آید؟ (قسمت اول)

راهنمای دانشجویان سال اولی: مسیر موفقیت در دانشگاه (بخش اول)

یاد بگیریم خود را مدیریت کنیم

بیشتر