یادگیری

برچسب ها

مطالب مرتبط با یادگیری

1396 بهمن

چگونه درس‌ها را در حافظه‌مان نگه داریم؟

پیوند مدرسه و طبیعت: راهکاری برای بهبود یادگیری

مشارکت در اداره مدرسه

مدرسه موزه چیست؟

آموزش جهان شمول چیست؟

جایی که مدرسه به‌دنبال بچه‌ها می‌آید!

امکانات فیزیکی به تنهایی گره‌گشا نیستند

ابتکارآموزش از طریق کارورزی

ابتکار کامپیوترهای کم‌هزینه در کلاس درس

پیشرفت معلمان: موتور محرکه پیشرفت سیستم آموزشی

پیوند مدرسه و جامعه: تجارب کلمبیا

ارتباط موثر در کلاس درس چگونه شکل می‌گیرد؟

عوامل کلیدی موفقیت در سیستم‌های آموزشی

جایگاه آموزش رسمی در اقتصاد کشورها

تقویت نوآوری تیمی در کلاس درس

چگونه به تعمیق یادگیری در کلاس درس کمک کنیم؟

افزایش ساعات درسی چه تاثیری بر عملکرد دانش آموزان دارد؟

1396 دی

آیا آزمونهای بین المللی بر اصلاح نظام آموزشی کشورها موثر هست؟

پیوند آموزش رسمی و مسئولیت اجتماعی

پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 6):بسته‌های سیاستی برای بزرگسالان

پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 5):روابط مهارت‌های تخصصی و اشتغال

پیمایش مهارت بزرگسالان(قسمت 4):ریشه‌های ناهماهنگی در بازار کار

پیمایش مهارت بزرگسالان (قسمت 2):پیامدهای سرمایه‌گذاری در مهارت

1396 آذر

راه‌کارهایی برای بهبود یادگیری دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

یک یادگیرنده‌ی راهبردی خوب باشید

مراحل یادگیری مفهومی

چگونه در دانش‌آموزان انگیزه‌ی لازم را برای یادگیری ایجاد کنیم؟

تاثیر محیط خانه بر یادگیری موفق دانش آموزان

نقش مدیریت کلاس درس در یادگیری دانش‌آموزان

ضرورت تغییر: از نگرش تا استانداردها

بیشتر