یادداشت‌برداری

مطالب مرتبط با یادداشت‌برداری

1397 بهمن

بنویسید تا بهتر یاد بگیرید

نوشتن عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

1397 آبان

وقتی می‌نویسید واضح و شفاف می‌شوید

1396 بهمن

روش نکته‌برداری در درس‌های انسانی

1396 آبان

راه‌های تقویت مغز - 8

1396 فروردین

در کلاس درس شنونده‌ی فعال باشید

روش‌های صحیح مطالعه و یادگیری

سعی کنیم مطالعه‌ی مفهومی داشته باشیم

نگاهی به عوامل افزایش تراز

رابطه‌ی مطالعه با یادداشت‌برداری

1395 بهمن

جایگاه سؤالات تستی در برنامه‌ریزی درسی کجاست؟

یادداشت‌برداری هنگام مطالعه

ابزار پوشیدنی خبرنگاران برای خداحافظی با ضبط صوت و میکروفن

10 راهکار برای مطالعه

پانزده نکته‌ی مهم برای مطالعه

درک مطلب

مزایای مهم یادداشت‌برداری در کلاس

روش مهم در مورد خلاصه‌برداری و یادداشت‌برداری

1395 دی

فواید یادداشت‌برداری حین مطالعه

1395 آذر

قوای پنج‌گانه‌ی خود را تقویت کنید

ده نکته‌ی مفید و مؤثر برای یک مطالعه‌ی مفید و مؤثر

تمرکز حواس در مطالعه

چگونه یک دانش‌آموز کوشا باشم؟

مهارت‌های خود را تقویت کنید

1395 آبان

موفقیت در یادگیری

1395 مهر

تمرکز حواس (5)

چگونه درس بخوانیم و شاگرد اول بشویم؟

از آغاز سال تحصیلی این کار مهم را انجام دهید

جلسه‌ی 5 نفره و بیان دستاوردها

1395 شهریور

خلاصه‌نویسی و مزایای آن

بیشتر