هدف‌گذاری

برچسب ها

مطالب مرتبط با هدف‌گذاری

1397 مرداد

هدفمند و برنامه‌ای باش

1397 تیر

ارزش افزوده‌ی سیستمی، دستاورد تابستان

اصغرآقا هدف‌گذاری می‌کند! (طنز آموزشی)

کاهش اشتباهات با هدف‌گذاری چند از 10

آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

کاظم قلم چی: با نتایج آزمون 15 تیر برای تابستان هدف گذاری کنید

1396 اسفند

هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا، منبع آرامش در جلسه‌ی آزمون

هدف‌گذاری اصولی ضامن موفقیت است

1396 دی

هدف‌گذاری چند از 10 یک مدل کارآمد

هدف‌گذاری و 4 اتفاق مثبت

1396 آذر

انگیزه و هدف

1396 آبان

عامل موفقیت

اول هدف‌گذاری بعد برنامه‌ریزی

از کارنامه‌ی هدف گذاری چقدر استفاده می‌کنید؟

هدف گذاری چند از 10 و پیشرفت در آزمون‌ها

1396 مهر

هدف، استراتژی، برنامه ریزی

هدف‌گذاری چند از ده و توجه به نقاط قوت

هدف‌گذاری اصولی: ضامن موفقیت!

1396 شهریور

سقف آرزوهایت آسمان باشد

به رؤیاهای‌تان فکر کنید

1396 خرداد

سازوکار هدف‌گذاری

1396 اردیبهشت

هدف‌گذاری

نوشتن برنامه‌ی مطالعاتی

1396 فروردین

راهکار مؤثر جهت افزایش تراز

ضرورت هدف‌گذاری

چگونه در آزمون وقت کم نیاوریم؟

تبدیل رؤیا به هدف

فرصتی برای فکر کردن، نوشتن، خلاقیت و کار تیمی

آهسته و پیوسته تا رسیدن به هدف

هدف

بیشتر