هدف‌گذاری

برچسب ها

مطالب مرتبط با هدف‌گذاری

1397 دی

چالشی به نام کمال‌گرایی

راه‌های جلوگیری از اتلاف وقت

مفهوم ساده‌ای از هدف

هدف‌گذاری چند از 10 و نتایج آن

1397 آذر

چند از 10 خود را حفظ کنیم!

هدف‌گذاری برای امتحانات نوبت اول

1397 آبان

هدف گذاری، راهی ساده برای پیشرفت

انواع هدف‌گذاری

هدف‌گذاری‌های رنگارنگ

1397 مهر

گام‌هایی به سوی هدف

هفت راهکار برای تعیین هدف (6 و 7)

سه دقیقه بازی

هفت راهکار برای تعیین هدف (4 و 5)

هفت راهکار برای تعیین هدف (2 و 3)

هفت راهکار برای تعیین هدف (1)

تصمیم‌های کوچک بزرگ

سهراب و روش چندتا از ده تا

1397 شهریور

یک شروع قدرتمند

کاظم قلم چی:زمانی که دیگران درس نمی‌خوانندشماکارهای مهمی دارید

رمز موفقیت آیدین کوچولو (داستان آموزشی)

برای آزمون‌ها هدف‌گذاری کنید

مسابقه به روش چند از 10

هدف‌گذاری‌های یک قهرمان کوچک

1397 مرداد

هدفمند و برنامه‌ای باش

1397 تیر

ارزش افزوده‌ی سیستمی، دستاورد تابستان

اصغرآقا هدف‌گذاری می‌کند! (طنز آموزشی)

کاهش اشتباهات با هدف‌گذاری چند از 10

آرزوهای خود را بنویسید تا محقق شود

کاظم قلم چی: با نتایج آزمون 15 تیر برای تابستان هدف گذاری کنید

1396 اسفند

هدف‌گذاری چندتا از ده‌تا، منبع آرامش در جلسه‌ی آزمون

بیشتر