اولیا

برچسب ها

مطالب مرتبط با اولیا

اردیبهشت 1398

دبستان زیربنای آموزش فرزندان

گره خوردن گام‌های اولیا و دانش‌آموز

گفت‌وگو با پدر و مادر سعید انصاری‌فرد، رتبه 4 تجربی ایثارگران

چه کسی فرزندم را کتاب‌خوان کرد؟

در مسیر موفقیت، همپای کودکان باشیم

قدرت تمرکز شگفت‌آور است

مادر 23 سال پیش کانونی بود و امروز پسرش کانونی است

تمرکز را با فرزندمان تمرین کنیم

چگونه در دل فرزندمان گل اعتمادبه‌نفس بکاریم؟

فروردین 1398

عادت‌های خوب

اسفند 1397

اولیا هم می‌آموزند

روش‌هایی که آرامش را به خانواده هدیه می‌دهد

به تو افتخار می‌کنم که می‌نویسی

اولویت شما چیست؟

تو در ریاضی قوی هستی!

بازیابی از طریق تمرین روزانه‌ی چند سؤال ریاضی

به روش‌های مدرسه نزدیک‌تر شویم

گفت‌وگو با پدر علیرضا جعفری‌آزاد، رتبه‌ی 2 تجربی از تبریز

چهارراهی به سوی خانه‌ی آرام و شاد ما

پسرم به قله نگاه کن

گفت‌وگو با پدر و مادر آریان عبداللهی، رتبه‌ی 5 تجربی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدرضا قلی‌پور ، رتبه‌ی 2 انسانی

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

خانواده‌ی موفق، سرچشمه‌ی انگیزه‌ی کودکان

بهمن 1397

نقش پیگیرانه‌ی پدر و مادر

برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟

مثبت‌نگری، سکویی برای شروعِ دوباره

آزمون بخش مهم فرایند آموزشی است

گنجینه‌ی مسئولیت‌پذیری

نیمه‌ی دوم برای فرزندمان آغاز شد

بیشتر