اولیا

برچسب ها

مطالب مرتبط با اولیا

1398 فروردین

عادت‌های خوب

1397 اسفند

اولیا هم می‌آموزند

روش‌هایی که آرامش را به خانواده هدیه می‌دهد

به تو افتخار می‌کنم که می‌نویسی

اولویت شما چیست؟

تو در ریاضی قوی هستی!

بازیابی از طریق تمرین روزانه‌ی چند سؤال ریاضی

به روش‌های مدرسه نزدیک‌تر شویم

گفت‌وگو با پدر علیرضا جعفری‌آزاد، رتبه‌ی 2 تجربی از تبریز

چهارراهی به سوی خانه‌ی آرام و شاد ما

پسرم به قله نگاه کن

گفت‌وگو با پدر و مادر آریان عبداللهی، رتبه‌ی 5 تجربی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدرضا قلی‌پور ، رتبه‌ی 2 انسانی

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

خانواده‌ی موفق، سرچشمه‌ی انگیزه‌ی کودکان

1397 بهمن

نقش پیگیرانه‌ی پدر و مادر

برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟

مثبت‌نگری، سکویی برای شروعِ دوباره

آزمون بخش مهم فرایند آموزشی است

گنجینه‌ی مسئولیت‌پذیری

نیمه‌ی دوم برای فرزندمان آغاز شد

تقویت مهارت درک مطلب در کنار خانواده

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسن قاسمی، رتبه‌ی 7 تجربی از تبریز

معرفی کتاب: راه‌های بسیار یادگیری

گفت‌وگو با پدر و مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 3 زبان و 13 تجربی

1397 دی

بازی در بستر خانواده‌ای پویا

یک شنونده‌ی فعال باشید!

گام‌هایی به سوی شنیدن فعال

خانواده‌ی باانگیزه‌ی من

چگونه بی‌دقتی دانش‌آموزان را برطرف کنیم؟

بیشتر