مطالب مرتبط با نقاط قوت

نقاط قوت

۱۳۹۶ آذر

نقاط قوت، چراغ راه موفقیت

ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت

نقاط قوت من چیست؟ (داستان آموزشی)

۱۳۹۶ آبان

نقاط قوت من چیست؟

همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز 96 دعوت هستید

۱۳۹۶ مهر

در مواجهه با موانع و مشکلات چه کنیم؟

۱۳۹۶ فروردین

برای والدین (2) - روز نقاط قوت فرزند خود تمرکز کنید

از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید

۱۳۹۵ بهمن

جایزه و پاداش

تعمیم روش‌های موفق نیم‌سال اول به نیم‌سال دوم

باید‌ها و نبایدهای نیم‌سال دوم

شناسایی علت پیشرفت، چرا؟

۱۳۹۵ دی

امروز را دوست داشته باش

دستاورد شما چیست؟

چرا نقاط قوت؟

هر پیروزی راهی است برای رسیدن به پیروزی‌های آینده

۱۳۹۵ آذر

تشویق کردن بچه‌ها

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (2)

۱۳۹۵ مهر

نقاط قوت خودت را کشف کن!

تمرکز روی نقاط قوت

۱۳۹۵ شهریور

گام به گام برای پیشرفت

۱۳۹۵ خرداد

خودت را همان گونه که هستی بشناس

۱۳۹۵ فروردین

هیچ زمانی برای شروع دیر نیست

همه‌ی شما برنده‌اید، به خودتان افتخار کنید

نقاط قوت پایدار

۱۳۹۴ بهمن

5 نوع درس :مقاله‌ای از کاظم قلم‌چی +مشاهده کارنامه درصفحه شخصی

۱۳۹۴ آبان

پنجره‌ای باز به نام نقطه‌ی قوت

راز موفقیت نقاط قوت شما چیست؟

خودتان کارنامه‌ی خودتان را بررسی کنید

۱۳۹۴ مهر

نقاط قوت پایدارتان را مشخص کنید

بیشتر