نقاط قوت

مطالب مرتبط با نقاط قوت

خرداد 1398

تا فتح قله، مولّد و در آماده‌باش باشید

اردیبهشت 1398

نقاط قوت خود را کشف کنید

دانسته‌ها را پاس بداریم

فروردین 1398

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

اسفند 1397

موضوع گفت‌وگو: دستاوردها

بهمن 1397

همه‌ی ما نقاط قوت خود را دوست داریم

جلسه‌ی دستاوردها نزدیک است

آذر 1397

روش‌هایی برای تشویق مؤثر کودکان

پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود

آبان 1397

گام‌هایی برای پیشرفت

همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز دعوت هستید

آذر 1396

نقاط قوت، چراغ راه موفقیت

ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت

نقاط قوت من چیست؟ (داستان آموزشی)

آبان 1396

نقاط قوت من چیست؟

مهر 1396

در مواجهه با موانع و مشکلات چه کنیم؟

فروردین 1396

برای والدین (2) - روز نقاط قوت فرزند خود تمرکز کنید

از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید

بهمن 1395

جایزه و پاداش

تعمیم روش‌های موفق نیم‌سال اول به نیم‌سال دوم

باید‌ها و نبایدهای نیم‌سال دوم

شناسایی علت پیشرفت، چرا؟

دی 1395

امروز را دوست داشته باش

دستاورد شما چیست؟

چرا نقاط قوت؟

هر پیروزی راهی است برای رسیدن به پیروزی‌های آینده

آذر 1395

تشویق کردن بچه‌ها

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (2)

مهر 1395

نقاط قوت خودت را کشف کن!

تمرکز روی نقاط قوت

بیشتر