نقاط قوت

مطالب مرتبط با نقاط قوت

1397 آذر

روش‌هایی برای تشویق مؤثر کودکان

پیشرفت درسی با کشف نقاط قوت آغاز می‌شود

1397 آبان

گام‌هایی برای پیشرفت

همه‌ی شما به جلسه‌های 5 نفره پاییز دعوت هستید

1396 آذر

نقاط قوت، چراغ راه موفقیت

ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت

نقاط قوت من چیست؟ (داستان آموزشی)

1396 آبان

نقاط قوت من چیست؟

1396 مهر

در مواجهه با موانع و مشکلات چه کنیم؟

1396 فروردین

برای والدین (2) - روز نقاط قوت فرزند خود تمرکز کنید

از نقطه‌ی قوت خود مراقبت کنید

1395 بهمن

جایزه و پاداش

تعمیم روش‌های موفق نیم‌سال اول به نیم‌سال دوم

باید‌ها و نبایدهای نیم‌سال دوم

شناسایی علت پیشرفت، چرا؟

1395 دی

امروز را دوست داشته باش

دستاورد شما چیست؟

چرا نقاط قوت؟

هر پیروزی راهی است برای رسیدن به پیروزی‌های آینده

1395 آذر

تشویق کردن بچه‌ها

نقش اولیا در موفقیت دانش‌آموزان (2)

1395 مهر

نقاط قوت خودت را کشف کن!

تمرکز روی نقاط قوت

1395 شهریور

گام به گام برای پیشرفت

1395 خرداد

خودت را همان گونه که هستی بشناس

1395 فروردین

هیچ زمانی برای شروع دیر نیست

همه‌ی شما برنده‌اید، به خودتان افتخار کنید

نقاط قوت پایدار

1394 بهمن

5 نوع درس :مقاله‌ای از کاظم قلم‌چی +مشاهده کارنامه درصفحه شخصی

1394 آبان

پنجره‌ای باز به نام نقطه‌ی قوت

بیشتر