منظومه شمسی

مطالب مرتبط با منظومه شمسی

تیر 1398

رصد 2 سیاره مشابه زمین در نزدیکی منظومه شمسی

شگفتی جدید از منظومه شمسی

خرداد 1398

علت کروی بودن سیارات چیست؟

فروردین 1398

مردم یک سیاره منظومه شمسی را نامگذاری می‌کنند

اسفند 1397

یک منظومه شمسی در حال شکل گیری کشف شد

آیا یک سیاره جدید در منظومه شمسی شناسایی شده است؟

بامداد؛ مقارنه غول منظومه شمسی با ماه

تاثیر تغییرات جوی سیارات منظومه شمسی بر آب و هوای کره زمین

یک قمر جدید در منظومه شمسی کشف شد

بهمن 1397

حقایقی از منظومه شمسی که از آن بی‌اطلاع هستید

قطعه گمشده پازل منظومه شمسی پیدا شد

فرضیه وجود سیاره نهم در منظومه شمسی رد شد

دی 1397

دنیایی پیچیده خارج از منظومه شمسی

دنباله‌داری که با سرعت در حال نزدیک‌شدن به منظومه خورشیدی است

آذر 1397

شناسایی دورترین شی موجود در منظومه شمسی

وضعیت مقارنه غول منظومه شمسی

مهر 1397

شواهدی از وجود یک ماه در خارج از منظومه شمسی

بهمن 1396

خورشید در حال از دست دادن کنترلِ منظومه شمسی است

مرداد 1396

احتمال وجود حیات در یکی از ماه‌های زحل

کشف نخستین قمر فراخورشیدی /شاهکاری از تلسکوپ کپلر

تیر 1396

ستاره کوتوله به زمین سیگنال رادیویی می‌فرستد

فروردین 1396

کشف اتمسفر در اطراف یک سیاره شبیه زمین

کشف سیارکی که معکوس دور خورشید می‌چرخد

اسفند 1395

یک روز در سیارات دیگر چقدر است

داغ‌ترین سیاره در منظومه شمسی چیست؟

معرفی سیاره‌ی «اورانوس»

معماهای حل نشده منظومه شمسی

بهمن 1395

شناسایی علائم حیات در یک ستاره کوتوله

علت نشتی آب مریخ در آسمان چیست؟

آیا ماموریت جدید ناسا پرده از اسرار منظومه شمسی بر می‌دارد؟

بیشتر