منابع مطالعاتی

برچسب ها

مطالب مرتبط با منابع مطالعاتی

1397 مهر

برنامه ریزی براساس پیمانه‌ها

1397 شهریور

کتاب سبز و یک دنیا ویژگی مثبت

کتاب سه سطحی برای تثبیت آموخته‌ها!

1397 مرداد

از کتاب‌های آبی چه می‌دانیم؟

پیمانه‌ای بودن کتاب‌های آبی

فهرست طلاییِ کتاب‌های آبی با پیمانه‌های هدفمند

پیمانه‌ها در کتاب‌های آبی چه کمکی به شما می‌کنند؟

1397 تیر

ستاره‌هایی برای افزایش بازده مطالعاتی

ویژگی‌های ممتاز کتاب‌های سه‌سطحی

کتاب‌های مناسب سطح خود تهیه کنید

اصغر آقا به کتابفروشی می‌رود! (طنز آموزشی)

بهترین منابع مطالعاتی تابستان کدام است؟

1397 اردیبهشت

آزمون‌های جامع و کنکور سراسری هنر

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت چهارم

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت سوم

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت دوم

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - روایت اول

1397 فروردین

مسأله‌های مهم و کاربردی درک عمومی ریاضی

گزیده نکات مهم و کاربردی درک عمومی هنر

گزیده نکات مهم و کاربردی درس خلاقیت تصویری

1396 بهمن

ویژگی‌های کتاب‌های سبز

چند کلیدواژه برای مهندسی منابع مطالعاتی

زرد عمومی منبع بسیار خوبی برای درس‌های عمومی

زرد عمومی، چرا و چگونه؟

موفقیت با کتاب‌های شناسنامه‌دار به دست می‌آید

مهندسی منابع با کتاب زرد عمومی

1396 آذر

منابع مطالعاتی و تعادل

بررسی علت استفاده از وسایل کمک‌آموزشی

بهترین روش انتخاب منابع

کتاب‌های کمک‌آموزشی

بیشتر