مطالب مرتبط با مدیریت زمان

مدیریت زمان

۱۳۹۶ دی

دو ویژگی برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۱۳۹۶ آذر

با این روش زمان بندی متفاوت، بهره وری خود را افزایش دهید

یک سؤال و چند پاسخ از پشتیبان‌های سراب (2)

مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

مقاله کاظم قلم چی : مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 آذر 96 + فایل صوتی

۱۳۹۶ مهر

مدیریت زمان با 3 تکنیک

گام برداشتن برای موفقیت

مدیریت زمان آزمون

مدیریت زمان در آزمون

مدیریت زمان را تمرین کنید

۱۳۹۶ شهریور

حساب هر روز را داشته باش

هنگام تست زدن به سه اصل مهم دقت کنید

مراقب زمان باشید

۱۳۹۶ تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۱۳۹۶ خرداد

یک سؤال متداول درباره‌ی کم آوردن وقت

حفظ آرامش در جلسه‌ی آزمون

استراتژی بازگشت در جلسه‌ی آزمون

تکنیک ضربدر و منها چیست؟

تکنیک ضربدر و منها برای آزمون‌ها

تکنیک ضربدر و منها

۱۳۹۶ اردیبهشت

تکنیک‌های مدیریت زمان را اکنون جدی‌تر اجرا کنید

مدیریت زمان در روزهای پایانی

نکاتی در مورد مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون تستی

زمان آزمون را مدیریت کنید

۱۳۹۶ فروردین

راه‌هایی برای مدیریت زمان

مزایای استفاده از تکنیک‌های مدیریت زمان

چند نکته مهم در مورد مدیریت زمان

۱۳۹۵ اسفند

مدیریت زمان برای درس خواندن (2)

مدیریت زمان برای درس خواندن (1)

بیشتر