مدیریت زمان

مطالب مرتبط با مدیریت زمان

1397 مهر

اهمیت دقت در جلسه‌ی آزمون

5 مهارت کلیدی برای کسب موفقیت تحصیلی (2)- مدیریت زمان

اهمیت زمان را بیشتر بدانیم

1397 شهریور

راهکارهای مدیریت زمان در جلسه آزمون

کمبود وقت یا اتلاف وقت؟

مدیریت زمان در آزمون‌های تستی و تشریحی

روش ضربدر و منفی

مدیریت زمان در جلسه آزمون

1397 مرداد

زمانی از جنس طلا

1397 اردیبهشت

با روش زمان‌های نقصانی آشنا شوید

1396 اسفند

مدیریت زمان، برنامه‌ریزی، موفقیت

مدیریت زمان : بایدی اجتناب ناپذیر

روش‌هایی برای مدیریت زمان

1396 بهمن

دو روش برای کاهش اتلاف وقت در طول روز

روش‌های مدیریت زمان

1396 دی

دو ویژگی برای مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

1396 آذر

با این روش زمان بندی متفاوت، بهره وری خود را افزایش دهید

یک سؤال و چند پاسخ از پشتیبان‌های سراب (2)

مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

مقاله کاظم قلم چی : مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 17 آذر 96 + فایل صوتی

1396 مهر

مدیریت زمان با 3 تکنیک

گام برداشتن برای موفقیت

مدیریت زمان آزمون

مدیریت زمان در آزمون

مدیریت زمان را تمرین کنید

1396 شهریور

حساب هر روز را داشته باش

هنگام تست زدن به سه اصل مهم دقت کنید

مراقب زمان باشید

1396 تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

بیشتر