فراشناخت

مطالب مرتبط با فراشناخت

1397 آذر

فراشناخت یعنی یاد بگیرید که چگونه یاد بگیرید

زندگی وقتی زیباست که آگاهانه باشد

کاربست یک مدل فراشناختی

درک موفقیت

ذهن شفاف داشته باشید

موضوعِ مهمِ فراشناخت

1397 مهر

لحظه‌های ناب ارشمیدسی

1397 فروردین

کار من هم سکه خواهد شد؟

1396 بهمن

مهم‌ترین پیش‌نیاز برای پیشرفت مداوم

1396 آبان

راه‌های تقویت مغز - 5

1396 شهریور

چرا رسیدن به «فراشناخت» مهم است؟

1396 مرداد

نقش کتاب خودآموزی در افزایش مهارت‌های فراشناخت

1396 فروردین

بازیابی سریع‌تر از آن است که متوجهش بشویید

1395 بهمن

پیش به سوی تغییر سازنده

پیشرفت تا جهش بر اساس مهم بودن نیم‌سال دوم

پیش‌نیازهای پیشرفت در نیم‌سال دوم

هر چه این فاصله‌ها کم‌تر باشد خودت را بهتر شناخته‌ای

1395 دی

از تغییر کردن نترسید

یک نکته‌ی ویژه

خودتان را خوب بشناسید واز روش‌های دیگران استفاده کنید

1395 آذر

عملکرد و روش‌های مختلف در بررسی دفتر برنامه‌ریزی (7)

ریاضی به کمک فراشناخت

جادوی شناخت روش‌های مطالعه‌ی شخصی

کمیت یا کیفیت؟

گفت‌وگو با عبدالرحمن اشکوه، رتبه‌ی 1 انسانی منطقه‌ی 3

کاهش اشتباهات با تکنیک × و -

گفت‌وگو با سینا دادگر، رتبه‌ی 7 تجربی منطقه‌ی 3

عملکرد و روش‌های مختلف در بررسی دفتر برنامه‌ریزی (3)

سؤال کردن گامی به سوی موفقیت

فراشناخت، انتخاب هوشمندانه، روش هدفمند

بیشتر
انتقال اطلاعات در نسل ها از زیست شناسی3 دوازدهم
دوازدهم تجربي     دبیر : سروش صفا