فراشناخت

برچسب ها

مطالب مرتبط با فراشناخت

خرداد 1398

کامنت دانش آموزان:فراشناخت!

سه کاری که باید برای نویسنده‌شدن انجام دهیم

کار را از هرجا آغاز کرده‌اید، بنویسید تا برسید

رتبه‌های برتر از فراشناخت می‌گویند

فروردین 1398

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

بهمن 1397

نوشتن عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

خودشناسی راهی برای زندگی شادتر

با حل مسئله به خودباوری بیش‌تر می‌رسیم

مهارت‌های فراشناختی یک موضوع مهم

با حل مسئله، خودکارآمدی‌تان افزایش یافته است

توانایی حل مسئله را در فرزندمان تقویت کنیم

دی 1397

با مسائل روبه‌رو شوید

ابزارهای فراشناختی برای پیشرفت بیش‌تر

تحلیل دفترچه با بررسی مجموعه‌ای

ایفای یک نقش فعال

به مطالعه‌ی خود کیفیت ببخشیم

یادگیری با لذت

ابزارهای کانونی که در اختیار ماست

شناخت، پله‌ای برای فراشناخت

زمانی که خود را آن طور که هستم شناختم تغییر آغاز می‌شود

ارزیابی الگویی فراشناختی

راه هموار می‌شود

شفافیت بخشیدن به روش‌های یادگیری

با فراشناخت به هوش خود بیفزایید

آذر 1397

گفت‌وگو را باید آموخت

فراشناخت یعنی یاد بگیرید که چگونه یاد بگیرید

زندگی وقتی زیباست که آگاهانه باشد

کاربست یک مدل فراشناختی

درک موفقیت

ذهن شفاف داشته باشید

بیشتر