عدم غیبت

مطالب مرتبط با عدم غیبت

1397 آذر

چرا حضور در آزمون‌ها مهم است؟

پیوستگی، یک عادت خوب و موثر

1397 آبان

چرا نباید در آزمون‌های کانون غیبت داشته باشیم؟

بدون یک جلسه غیبت

غیبت در آزمون‌ها؛ چرا نه!

یک برد شیرین با حضور در آزمون

با غیبت در آزمون چه چیزهایی را از دست می‌دهیم؟

1397 مهر

حضور مستمر در آزمون ها

1397 شهریور

معجزه‌ی عدم غیبت در آزمون‌ها

تداوم و پیوستگی در آزمون

آزمون برای یادگیری

دلیل منحصربه‌فرد رتبه‌های تک‌رقمی

از ایستگاه جا نمانید

چرا حضور در آزمون‌ها ضروری است؟

1397 مرداد

عدم غیبت

غیبت را ترسی بزرگ بدانید

1396 آذر

در آزمون‌ها غیبت نکنید

عدم غیبت در آزمون‌ها

1396 مرداد

جلسه‌ی اول برترهای 96 : سه توصیه‌ی اصلی ‎کاظم قلم چی

1396 فروردین

عدم غیبت در آزمون‌ها؛ چرا؟

عدم غیبت در آزمون‌ها

بیشتر