سرگرمی

مطالب مرتبط با سرگرمی

تیر 1398

آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی کلاغ)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(20)

معرفی بازی حسی با حبوبات

هماهنگی چشم و دست با کشیدن خطوط منحنی بین اشیا

کاردستی آجرهای کاغذی ساختمانی (علوم و مهندسی)

سودوکو تصویری(24)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(19)

فواید فعالیت با کمک دستان برای کودکان

آزمایش جالب فشار هوا

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(18)

سودوکو تصویری(23)

آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی ماهی)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(17)

سودوکو تصویری(22)

خرداد 1398

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(15)

سودوکو تصویری(21)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(16)

آموزش نقاشی برای کودکان (آموزش مرحله به مرحله نقاشی حلزون)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(14)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(13)

سودوکو تصویری(20)

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(13)

آموزش گام به گام ساخت کاردستی هواپیما با وسایل بازیافتی

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید(12)

اردیبهشت 1398

سودوکو تصویری(19)

شعر کودکانه فصل بهار

فروردین 1398

تفاوت بین تصاویر را پیدا کنید (11)

بازی با ماز(11)

بازی با ماز(10)

سودوکو تصویری(18)

بیشتر