زنگ برنامه ریزی

مطالب مرتبط با زنگ برنامه ریزی

آذر 1393

کاظم قلم چی در زنگ برنامه ریزی 16 آذر 93

صحبت های کاظم قلم چی در زنگ برنامه ریزی 15 آذر 93

گفتگو با سیمین بهرامی رتبه 6 منطقه 3

بابک عبدالزاده : جمع بندی نیم سال اول

کاظم قلم چی در زنگ برنامه ریزی 9 آذر 93

رضا پشنگ پور : رفع نقاط ضعف درسی

گفتگو با حسین سنجری رتبه 2 منطقه 3 رشته تجربی از قائن

پژمان عبدالهیان : اهمیت تحلیل آزمون

زلیخا تفرشی : آمادگی برای امتحانات نیم سال اول

رسول اسلامی : تعادل در مطالعه

گفتگو با پدر حسین سنجری مقدم رتبه 2 کنکور تجربی

رضا پشنگ پور : چرا از نقاط قوت خود شروع کنیم؟

کاظم قلم چی : نکاتی درباره جمع بندی نیم سال اول

آبان 1393

پژمان عبدالهیان : تحلیل آزمون های برنامه ای

کاظم قلم‌چی: توانایی تشخیص مهم ها

محمد کتابدار : مدیریت زمان در جلسه آزمون

رسول اسلامی : مرور در برنامه راهبردی

کاظم قلم‌چی : توصیه هایی به دانش آموزان

بابک ندرخانی: حیطه‌های شناختی

زلیخا تفرشی در زنگ برنامه ریزی 24 آبان 93

بیشتر