رتبه های برتر کنکور 92

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 92

خرداد 1395

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

تیر 1394

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (8)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (7)

آذر 1393

روش مطالعه زهرا مشایخی رتبه 1 کنکور در درس ریاضی (95 درصد)

شهریور 1393

گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...

مرداد 1393

در جام جهانی آموزشی صعود کنید

خرداد 1393

گفت و گو با آرش اصغری رتبه ی 9 کنکور ریاضی 92

آمار کنکور 92 : در دوران جمع بندی رتبه ها جا به جا می شوند

گفتگو با محمد محرابی رتبه 16 کنکور ریاضی

اردیبهشت 1393

گفتگو با محمد کیخایی رتبه 11 کنکور تجربی در فرصت برابر

رتبه 10 کنکور 92: روایت یک جهش در دوران جمع بندی

برترهای کنکور (پشتیبان های ویژه) از دوره جمع بندی می گویند...

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (3)

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (2)

گفتگو با مهدی میرزای رتبه 6 منطقه 3 ریاضی در فرصت برابر

گفتگو با ثنا فتاحی رتبه 9 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

فروردین 1393

گفتگو بابهنام امینی رتبه 7 منطقه 2 رشته تجربی در فرصت برابر

گفتگو با ابوالفضل ترکمانی رتبه 5 منطقه 2 انسانی در فرصت برابر

گفتگوبا پوریا رجبی رتبه2 منطقه 3 تجربی در فرصت برابر

گفتگو با امیر محمد عزیزی رتبه 1 کنکور هنر در زنگ برنامه ریزی

کارنامه ی کنکور رتبه های برتر کنکور 92 را اینجا ببینید

اسفند 1392

گفتگو بامادر محمد جواد موسوی رتبه 3 ریاضی در زنگ برنامه ریزی

سیدرسول اسلامی: مدیریت زمان در دوران طلایی نوروز

گفتگو با علی محمدی اصل رتبه 12 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

بهمن 1392

گفتگوبا دانیال امیدیان ، رتبه 2 رشته انسانی در زنگ برنامه ریزی

ویژگی مشترک دانش‌آموزان موفق: پیوستگی به مدرسه

بیشتر