مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 92

رتبه های برتر کنکور 92

۱۳۹۵ خرداد

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

۱۳۹۴ تیر

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (8)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (7)

۱۳۹۳ آذر

روش مطالعه زهرا مشایخی رتبه 1 کنکور در درس ریاضی (95 درصد)

۱۳۹۳ شهریور

گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...

۱۳۹۳ مرداد

در جام جهانی آموزشی صعود کنید

۱۳۹۳ خرداد

گفت و گو با آرش اصغری رتبه ی 9 کنکور ریاضی 92

آمار کنکور 92 : در دوران جمع بندی رتبه ها جا به جا می شوند

گفتگو با محمد محرابی رتبه 16 کنکور ریاضی

۱۳۹۳ اردیبهشت

گفتگو با محمد کیخایی رتبه 11 کنکور تجربی در فرصت برابر

رتبه 10 کنکور 92: روایت یک جهش در دوران جمع بندی

برترهای کنکور (پشتیبان های ویژه) از دوره جمع بندی می گویند...

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (3)

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (2)

گفتگو با مهدی میرزای رتبه 6 منطقه 3 ریاضی در فرصت برابر

گفتگو با ثنا فتاحی رتبه 9 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

۱۳۹۳ فروردین

گفتگو بابهنام امینی رتبه 7 منطقه 2 رشته تجربی در فرصت برابر

گفتگو با ابوالفضل ترکمانی رتبه 5 منطقه 2 انسانی در فرصت برابر

گفتگوبا پوریا رجبی رتبه2 منطقه 3 تجربی در فرصت برابر

گفتگو با امیر محمد عزیزی رتبه 1 کنکور هنر در زنگ برنامه ریزی

کارنامه ی کنکور رتبه های برتر کنکور 92 را اینجا ببینید

۱۳۹۲ اسفند

گفتگو بامادر محمد جواد موسوی رتبه 3 ریاضی در زنگ برنامه ریزی

سیدرسول اسلامی: مدیریت زمان در دوران طلایی نوروز

گفتگو با علی محمدی اصل رتبه 12 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

۱۳۹۲ بهمن

گفتگوبا دانیال امیدیان ، رتبه 2 رشته انسانی در زنگ برنامه ریزی

ویژگی مشترک دانش‌آموزان موفق: پیوستگی به مدرسه

بیشتر