رتبه های برتر کنکور 92

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 92

1395 خرداد

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

1394 تیر

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (8)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (7)

1393 آذر

روش مطالعه زهرا مشایخی رتبه 1 کنکور در درس ریاضی (95 درصد)

1393 شهریور

گفت وگو هاو مطالب ویژه رتبه های برتر کنکور را اینجا بخوانید...

1393 مرداد

در جام جهانی آموزشی صعود کنید

1393 خرداد

گفت و گو با آرش اصغری رتبه ی 9 کنکور ریاضی 92

آمار کنکور 92 : در دوران جمع بندی رتبه ها جا به جا می شوند

گفتگو با محمد محرابی رتبه 16 کنکور ریاضی

1393 اردیبهشت

گفتگو با محمد کیخایی رتبه 11 کنکور تجربی در فرصت برابر

رتبه 10 کنکور 92: روایت یک جهش در دوران جمع بندی

برترهای کنکور (پشتیبان های ویژه) از دوره جمع بندی می گویند...

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (3)

بهترین ها را از برترین ها یاد بگیرید (2)

گفتگو با مهدی میرزای رتبه 6 منطقه 3 ریاضی در فرصت برابر

گفتگو با ثنا فتاحی رتبه 9 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

1393 فروردین

گفتگو بابهنام امینی رتبه 7 منطقه 2 رشته تجربی در فرصت برابر

گفتگو با ابوالفضل ترکمانی رتبه 5 منطقه 2 انسانی در فرصت برابر

گفتگوبا پوریا رجبی رتبه2 منطقه 3 تجربی در فرصت برابر

گفتگو با امیر محمد عزیزی رتبه 1 کنکور هنر در زنگ برنامه ریزی

کارنامه ی کنکور رتبه های برتر کنکور 92 را اینجا ببینید

1392 اسفند

گفتگو بامادر محمد جواد موسوی رتبه 3 ریاضی در زنگ برنامه ریزی

سیدرسول اسلامی: مدیریت زمان در دوران طلایی نوروز

گفتگو با علی محمدی اصل رتبه 12 منطقه 2 تجربی در فرصت برابر

1392 بهمن

گفتگوبا دانیال امیدیان ، رتبه 2 رشته انسانی در زنگ برنامه ریزی

ویژگی مشترک دانش‌آموزان موفق: پیوستگی به مدرسه

بیشتر