5 خردادبازدید : 14287

برای آمادگی شما در امتحانات نهایی خرداد دو اپلیکیشن به صورت رایگان آماده شده است.

28 اردیبهشتبازدید : 1004

دوران جمع بندی

4 ساعت قبلبازدید : 115817

فیلم‌های آموزشی شامل حل و بررسی سوالات امتحان نهایی در سال‌های گذشته

28 فروردینبازدید : 2091

دانش آموزان مدارس سرای دانش، آزمون 28 فروردین را در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کردند.

28 بهمنبازدید : 705

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

26 بهمنبازدید : 757

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

25 بهمنبازدید : 833

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1183

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 758

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 875

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1351

تصاویر جشن پیشرفت درسی

18 بهمنبازدید : 1092

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش سیدخندان را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 1572

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش رسالت را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 3841

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش فسطین بهمن 93 را اینجا ببینید...

22 بهمنبازدید : 5896

تصاویر جشن پیشرفت درسی در مدارس سرای دانش - بهمن 93 را اینجا ببینید...

13 بهمنبازدید : 3600

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر که 9 بهمن 93 برگزار شد را در ادامه مشاهده کنید...

13 بهمنبازدید : 3387

Learn 500 words in One academic year

27 آذربازدید : 5259

برنامه ی امتحانی دبیرستان های مدارس سرای دانش را اینحا مشاهده کنید...

15 مهربازدید : 17999

فیلم فستیوال زبان انگلیسی تابستان 93 را اینجا ببینید....

16 اسفندبازدید : 4060

اولین فستیوال علمی – پژوهشی مجموعه مدارس سرای دانش 15 و 16 اسفندماه برگزارشد.

17 اسفندبازدید : 11059

نمایش کاربرد ریاضی در زندگی که توسط دانش آموزان مدرسه سرای دانش واحد الغدیر آماده شده است در این قسمت ببینید....

4 اسفندبازدید : 3614

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین را اینجا ببینید...

29 بهمنبازدید : 4125

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر را اینجا ببینید..

20 بهمنبازدید : 5414

تصاویر جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان را اینجا ببینید...

16 بهمنبازدید : 4113

روز 15 بهمن 92 در سالن مهندس کرمی جشن پیشرفت درسی سرای دانش انقلاب (واحد پسران) برگزار شد.

12 بهمنبازدید : 4973

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی راهنمایی سرای دانش (واحد رسالت ) که روز جمعه 11 بهمن 92 برگزار شده است را در ادامه مشاهده کنید...

25 مهربازدید : 2329

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

24 مهربازدید : 1878

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

23 مهربازدید : 1562

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

22 مهربازدید : 1425

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

20 مهربازدید : 1716

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

18 مهربازدید : 1687

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

17 مهربازدید : 1727

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

کلاس آنلاین - زبان انگلیسی - همایش جمع بندی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)