5 خردادبازدید : 23880

برای آمادگی شما در امتحانات نهایی خرداد دو اپلیکیشن به صورت رایگان آماده شده است.

28 اردیبهشتبازدید : 1326

دوران جمع بندی

24 خردادبازدید : 190372

فیلم‌های آموزشی شامل حل و بررسی سوالات امتحان نهایی در سال‌های گذشته

28 فروردینبازدید : 2329

دانش آموزان مدارس سرای دانش، آزمون 28 فروردین را در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کردند.

28 بهمنبازدید : 937

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

26 بهمنبازدید : 1002

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

25 بهمنبازدید : 1119

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1654

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1007

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1130

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1725

تصاویر جشن پیشرفت درسی

18 بهمنبازدید : 1297

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش سیدخندان را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 1831

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش رسالت را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 4164

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش فسطین بهمن 93 را اینجا ببینید...

22 بهمنبازدید : 6686

تصاویر جشن پیشرفت درسی در مدارس سرای دانش - بهمن 93 را اینجا ببینید...

13 بهمنبازدید : 3884

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر که 9 بهمن 93 برگزار شد را در ادامه مشاهده کنید...

13 بهمنبازدید : 3523

Learn 500 words in One academic year

27 آذربازدید : 5621

برنامه ی امتحانی دبیرستان های مدارس سرای دانش را اینحا مشاهده کنید...

15 مهربازدید : 23274

فیلم فستیوال زبان انگلیسی تابستان 93 را اینجا ببینید....

16 اسفندبازدید : 4417

اولین فستیوال علمی – پژوهشی مجموعه مدارس سرای دانش 15 و 16 اسفندماه برگزارشد.

17 اسفندبازدید : 11808

نمایش کاربرد ریاضی در زندگی که توسط دانش آموزان مدرسه سرای دانش واحد الغدیر آماده شده است در این قسمت ببینید....

4 اسفندبازدید : 4068

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین را اینجا ببینید...

29 بهمنبازدید : 4551

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر را اینجا ببینید..

20 بهمنبازدید : 5721

تصاویر جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان را اینجا ببینید...

16 بهمنبازدید : 4459

روز 15 بهمن 92 در سالن مهندس کرمی جشن پیشرفت درسی سرای دانش انقلاب (واحد پسران) برگزار شد.

12 بهمنبازدید : 5417

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی راهنمایی سرای دانش (واحد رسالت ) که روز جمعه 11 بهمن 92 برگزار شده است را در ادامه مشاهده کنید...

25 مهربازدید : 2639

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

24 مهربازدید : 2139

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

23 مهربازدید : 1767

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

22 مهربازدید : 1633

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

20 مهربازدید : 1950

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

18 مهربازدید : 1891

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

17 مهربازدید : 1990

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.