5 خردادبازدید : 23362

برای آمادگی شما در امتحانات نهایی خرداد دو اپلیکیشن به صورت رایگان آماده شده است.

28 اردیبهشتبازدید : 1231

دوران جمع بندی

24 خردادبازدید : 189661

فیلم‌های آموزشی شامل حل و بررسی سوالات امتحان نهایی در سال‌های گذشته

28 فروردینبازدید : 2250

دانش آموزان مدارس سرای دانش، آزمون 28 فروردین را در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کردند.

28 بهمنبازدید : 859

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

26 بهمنبازدید : 935

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

25 بهمنبازدید : 1029

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1454

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی مدارس سرای دانش

21 بهمنبازدید : 933

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1031

تصاویر جشن پیشرفت تحصیلی سرای دانش

21 بهمنبازدید : 1583

تصاویر جشن پیشرفت درسی

18 بهمنبازدید : 1225

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش سیدخندان را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 1715

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش رسالت را اینجا ببینید...

18 بهمنبازدید : 4052

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش فسطین بهمن 93 را اینجا ببینید...

22 بهمنبازدید : 6374

تصاویر جشن پیشرفت درسی در مدارس سرای دانش - بهمن 93 را اینجا ببینید...

13 بهمنبازدید : 3789

تصاویرجشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر که 9 بهمن 93 برگزار شد را در ادامه مشاهده کنید...

13 بهمنبازدید : 3475

Learn 500 words in One academic year

27 آذربازدید : 5471

برنامه ی امتحانی دبیرستان های مدارس سرای دانش را اینحا مشاهده کنید...

15 مهربازدید : 22633

فیلم فستیوال زبان انگلیسی تابستان 93 را اینجا ببینید....

16 اسفندبازدید : 4261

اولین فستیوال علمی – پژوهشی مجموعه مدارس سرای دانش 15 و 16 اسفندماه برگزارشد.

17 اسفندبازدید : 11471

نمایش کاربرد ریاضی در زندگی که توسط دانش آموزان مدرسه سرای دانش واحد الغدیر آماده شده است در این قسمت ببینید....

4 اسفندبازدید : 3870

تصاویر جشن پیشرفت درسی مدرسه سرای دانش فلسطین را اینجا ببینید...

29 بهمنبازدید : 4391

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی دبستان سرای دانش الغدیر را اینجا ببینید..

20 بهمنبازدید : 5597

تصاویر جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان را اینجا ببینید...

16 بهمنبازدید : 4322

روز 15 بهمن 92 در سالن مهندس کرمی جشن پیشرفت درسی سرای دانش انقلاب (واحد پسران) برگزار شد.

12 بهمنبازدید : 5221

گزارش تصویری جشن پیشرفت درسی راهنمایی سرای دانش (واحد رسالت ) که روز جمعه 11 بهمن 92 برگزار شده است را در ادامه مشاهده کنید...

25 مهربازدید : 2496

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

24 مهربازدید : 2017

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

23 مهربازدید : 1674

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

22 مهربازدید : 1541

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

20 مهربازدید : 1841

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

18 مهربازدید : 1796

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

17 مهربازدید : 1882

چندي پيش جلساتي در مدارس سراي دانش‌ به مناسبت شروع سال تحصيلي برگزار شد كه دانش‌آموزان اين مدارس نظرات آموزشي خود را نوشتند. در اين گزارش‌ها، نظرات آموزشي آن‌ها را مطالعه مي‌كنيد.

ثبت نام اینترنتی