کلاس آنلاین - -فیزیک - دینامیک
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)