فومن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فومن

بهاری حدیثه

بهاری حدیثه

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قنبری کلیشمی علی

قنبری کلیشمی علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جلالوند احسان

جلالوند احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قریب زاده مهدی

قریب زاده مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
یکرنگی سارینا

یکرنگی سارینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پورنوروز احمدرضا

پورنوروز احمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوروزی دانیال

نوروزی دانیال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بیدار گسکریی معصومه

بیدار گسکریی معصومه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
افکانه مهدی

افکانه مهدی

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افتخاری زهرا

افتخاری زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مقدم مهشید

مقدم مهشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجتی قلعه رودخانی لیلا

حاجتی قلعه رودخانی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قاسمی مهرنوش

قاسمی مهرنوش

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عباس پور ریحانه

عباس پور ریحانه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
علیزاده محمدمهدی

علیزاده محمدمهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شاد لاقانی محمدرسول

شاد لاقانی محمدرسول

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اسدپور نسترن

اسدپور نسترن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
قاسم زاده مرضیه

قاسم زاده مرضیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
رحمانی حامد

رحمانی حامد

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیدار گسکریی محدثه

بیدار گسکریی محدثه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فلاح دانشمندطلب علی

فلاح دانشمندطلب علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حبیبی شهریار

حبیبی شهریار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گنجی مقدم شولمی رویا

گنجی مقدم شولمی رویا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خوش طبیعت شعار محمدرضا

خوش طبیعت شعار محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جعفری جوزانی عباس

جعفری جوزانی عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کوهی سعید

کوهی سعید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرم پور ابوالفضل

کرم پور ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
روشن فاطمه

روشن فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

زبان
بابایی محمدرضا

بابایی محمدرضا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصغری هنده خاله علی

اصغری هنده خاله علی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قبادی مجتبی

قبادی مجتبی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقیقت طلب فاطمه

حقیقت طلب فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
باقری سیده الهه

باقری سیده الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رفیعی پور سیاهمزگی مسلم

رفیعی پور سیاهمزگی مسلم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
برزگر شنبه بازاری زینب

برزگر شنبه بازاری زینب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
طالب جلیل پوستین سرایی امیرحسین

طالب جلیل پوستین سرایی امیرحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رفیع پور پریسا

رفیع پور پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نیک صفت فاطمه

نیک صفت فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
افتخاری صدیقه

افتخاری صدیقه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صادقی پارسا

صادقی پارسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادی طالقانی محمدرضا

مرادی طالقانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
آداک حسام

آداک حسام

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سندی مهدیه

سندی مهدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صحرانورد علی

صحرانورد علی

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
صانعی جیرنده علی

صانعی جیرنده علی

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ولی پور سینا

ولی پور سینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلا ن

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
منصوریان فاطمه

منصوریان فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسنی نیما

حسنی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدزاده سید محمدمهدی

محمدزاده سید محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پوراسماعیل جانباز زهرا

پوراسماعیل جانباز زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسنی محمدجواد

حسنی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فتاحی مهنام

فتاحی مهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشن زهرا

روشن زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبدالهی حدیث

عبدالهی حدیث

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خواجوی نگین

خواجوی نگین

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مقدم نیا فاطمه

مقدم نیا فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاشورانی رضا

عاشورانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
افتخاری نگین

افتخاری نگین

باستان شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشتاق احمدی ریحانه

مشتاق احمدی ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قنبرزاده شاهخالی علیرضا

قنبرزاده شاهخالی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چشم برزمین سیده فاطمه

چشم برزمین سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روحی زهرا

روحی زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یگانه فرد مائده

یگانه فرد مائده

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خالقی طاها

خالقی طاها

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدزاده سیده محنا

احمدزاده سیده محنا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی