لاهيجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر لاهيجان

جلالی آریا

جلالی آریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
افشار مهیار

افشار مهیار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زارع گنجارودی وحید

زارع گنجارودی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کفایتی پریسا

کفایتی پریسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
راستروان سامان

راستروان سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
کریمی بیجارگاه محمدمهدی

کریمی بیجارگاه محمدمهدی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
وارسته لاهیجی سحر

وارسته لاهیجی سحر

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

هنر
باقری شیما

باقری شیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
کمالپور آرمان

کمالپور آرمان

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

هنر
محمدی تجن گوکه سبحان

محمدی تجن گوکه سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قنوعی رستگار امیراشکان

قنوعی رستگار امیراشکان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
باقری شمیم

باقری شمیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
رحمن پور لیلی فرهنگ

رحمن پور لیلی فرهنگ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
پرهیزکار پویا

پرهیزکار پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
رضائی سلیم رودبنه مریم

رضائی سلیم رودبنه مریم

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدپور میثاق

محمدپور میثاق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
میرنصرالهی پارسا سیدآرین

میرنصرالهی پارسا سیدآرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طالب نژاد نوبیجاری امیرحسین

طالب نژاد نوبیجاری امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان گيلان

3سال کانونی / 61 آزمون

زبان
هدایت همایون

هدایت همایون

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

9سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فائزی فرزانه

فائزی فرزانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پیروزمند پارسا

پیروزمند پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آزاد فاطمه

آزاد فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خادمی زهره

خادمی زهره

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حق شناس پانته آ

حق شناس پانته آ

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فلاح نیک مرادی مجتبی

فلاح نیک مرادی مجتبی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
جلیلی ثابت بین کلایه سیدرضا

جلیلی ثابت بین کلایه سیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
ایمانی پارسا سیده صدیقه

ایمانی پارسا سیده صدیقه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طوافی امیررضا

طوافی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
جنت فریدونی شقایق

جنت فریدونی شقایق

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
اسماعیلی نیما

اسماعیلی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رزم دیده زکیه

رزم دیده زکیه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
عبداللهی سیاهگورابی امیرمحمد

عبداللهی سیاهگورابی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پنج مینی امیرمحمد

پنج مینی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
حامدی نیا عرفان

حامدی نیا عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ایزدی دوست فاطمه

ایزدی دوست فاطمه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
علیپور سما

علیپور سما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محقق کجیدی آرین راد

محقق کجیدی آرین راد

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رحیم پور صدرا

رحیم پور صدرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
صفارحمیدی نازنین

صفارحمیدی نازنین

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیری پیشکلجان رضوانه

امیری پیشکلجان رضوانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جمالی مهدی

جمالی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رعنائی کنارسری ابوالفضل

رعنائی کنارسری ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهربان پهمدانی زهرا

مهربان پهمدانی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
کریمی دیلمی پدرام

کریمی دیلمی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صفری فاطمه

صفری فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرمویدی سیده نیلوفر

میرمویدی سیده نیلوفر

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
باقری تاجانی مارال

باقری تاجانی مارال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
حسینی کوشالشاهی سیده مائده

حسینی کوشالشاهی سیده مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نیک فر لیالستانی فاطمه

نیک فر لیالستانی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاشوری صبا

عاشوری صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
میرقاسمی سیدمهبود

میرقاسمی سیدمهبود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شرافتی فائزه

شرافتی فائزه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
بقائی محمدرضا

بقائی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سیرتی پنچاه فاطمه

سیرتی پنچاه فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
زارع خوش اقبال مریم

زارع خوش اقبال مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
نیک جوی رودبنه مریم

نیک جوی رودبنه مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حسنی لفمجانی آتنا

حسنی لفمجانی آتنا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
میرباقری گلرودباری سیدعلیرضا

میرباقری گلرودباری سیدعلیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
شمس نجاتی محمدجواد

شمس نجاتی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
علی پورنوشر سمانه

علی پورنوشر سمانه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
رنجبر شمالی ماندانا

رنجبر شمالی ماندانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضوانی پور پارسا

رضوانی پور پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علی نیا مونا

علی نیا مونا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حسینی نامی میلاد

حسینی نامی میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجم صادقی فاطمه

نجم صادقی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
باقری پور فلاح فاطمه

باقری پور فلاح فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حیدری مردابسری مائده

حیدری مردابسری مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نوائی سرشکه محمدحسین

نوائی سرشکه محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درویش زاده فرید مینو

درویش زاده فرید مینو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
مهدی زاده زینب

مهدی زاده زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بیدریغ شارمی ماهک

بیدریغ شارمی ماهک

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
واحدی عارف

واحدی عارف

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عموئی ششکل امیرمحمد

عموئی ششکل امیرمحمد

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
خباز کار احمد

خباز کار احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
لطفی نژاد رضا

لطفی نژاد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
چرختاب مقدم طوبی

چرختاب مقدم طوبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صداقت نگین

صداقت نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقوای معصومی زینب

تقوای معصومی زینب

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مهریاری لیما علیرضا

مهریاری لیما علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیخانی نژاد فلاح زهرا

شیخانی نژاد فلاح زهرا

فيزيک|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آقائی پور علیرضا

آقائی پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صفرپور بازکیایی امیرحسین

صفرپور بازکیایی امیرحسین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ملکی دیزبنی مطهره

ملکی دیزبنی مطهره

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نیک پور رضا

نیک پور رضا

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
درویشی اسمعیل پوری مهیار

درویشی اسمعیل پوری مهیار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوع بخت اشکاء علی

نوع بخت اشکاء علی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
پیچ بینی امیر حسین

پیچ بینی امیر حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

11سال کانونی / 187 آزمون

تجربی
رجبی الهه

رجبی الهه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
محمدی لشکریان سامیه

محمدی لشکریان سامیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عباسپور پهمدانی امیرحسین

عباسپور پهمدانی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
علیپور حسینی سیده هستی

علیپور حسینی سیده هستی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
علی اکبرپور محمدحسین

علی اکبرپور محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شیربان شاهی امیرحسین

شیربان شاهی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رستم نژاد سروش

رستم نژاد سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصدقی امیرمحمد

مصدقی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
خضرائی خدابخش عباس

خضرائی خدابخش عباس

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جفرودی اصل دنیا

جفرودی اصل دنیا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
قربان پور اکبرآبادی مهدی

قربان پور اکبرآبادی مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
میرحسینی داخل سیدمحمدجواد

میرحسینی داخل سیدمحمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ادیب عباسی آریان

ادیب عباسی آریان

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
غلامی شاهیجانی سمیه

غلامی شاهیجانی سمیه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مصطفوی دلیجانی محدثه

مصطفوی دلیجانی محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
وکیلی صادقی مبارکه

وکیلی صادقی مبارکه

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دوستدار صنایع زهرا

دوستدار صنایع زهرا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
یوسفی حسنعلیده فرزام

یوسفی حسنعلیده فرزام

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
معتمدی مصطفی

معتمدی مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
روشن پناه ابوالفضل

روشن پناه ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
میربلوکی ثابت امیرحسین

میربلوکی ثابت امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
صادقی ثابت امیررضا

صادقی ثابت امیررضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوستدار صنایع گلنوش

دوستدار صنایع گلنوش

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رستم نژاد رودبنه مائده

رستم نژاد رودبنه مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
نظری شهربیجاری امیرحسین

نظری شهربیجاری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحیمی بیدرونی امیرحسین

رحیمی بیدرونی امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نیکرو مریم

نیکرو مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دیزی زمیدانی شقایق

دیزی زمیدانی شقایق

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محیطی اصلی حورا

محیطی اصلی حورا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شرافتمند امیرحسین

شرافتمند امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
علی نژادی امیرحسین

علی نژادی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفری سادات محله محمدرضا

صفری سادات محله محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پورناظری مریم

پورناظری مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اکبرپور زینب

اکبرپور زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نوع بخت اشکاء محمدرضا

نوع بخت اشکاء محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
محمدی نیا واقعه دشتی سیده محدثه

محمدی نیا واقعه دشتی سیده محدثه

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ولی پور فاطمه

ولی پور فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مرادی شایان

مرادی شایان

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
جمال امیدی فاطمه

جمال امیدی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

زبان
زمانی پور محدثه

زمانی پور محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نورالسناء سپهر

نورالسناء سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
جمشیدعینی امیرحسین

جمشیدعینی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شارقی همتا

شارقی همتا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

زبان
نجفی کومله مینا

نجفی کومله مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده آهندانی نیما

اسمعیل زاده آهندانی نیما

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورمحمدی فلاح آیدا

پورمحمدی فلاح آیدا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فلاح حسن دوست فاطمه

فلاح حسن دوست فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علی زاده محمدرضا

علی زاده محمدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
عبدی سلیمی یاسمن

عبدی سلیمی یاسمن

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنی سطلسری محمدجواد

حسنی سطلسری محمدجواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
علائی جوردهی پژمان

علائی جوردهی پژمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
میراسدی نیا سیدعلی

میراسدی نیا سیدعلی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسجدی فاطمه

اسجدی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صابر سارا

صابر سارا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شعبانی اربوسرا نیلوفر

شعبانی اربوسرا نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمودی کوره کابیجاری محمدرضا

محمودی کوره کابیجاری محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شادمان مهر ماهان

شادمان مهر ماهان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آغنده فاطمه

آغنده فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رجب پور یاسمن

رجب پور یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آذین تاجانی فاطمه

آذین تاجانی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهری سوخته کوهی سپهر

مهری سوخته کوهی سپهر

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفابخش قاسمی سوگند

صفابخش قاسمی سوگند

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
فلاح نیک اخلاق زهرا

فلاح نیک اخلاق زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
طاهرنژاد عرفان

طاهرنژاد عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بابائی قانع راحله

بابائی قانع راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورآقائی سادات محله فاطمه

پورآقائی سادات محله فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسینی کیسمی سیده الهام

حسینی کیسمی سیده الهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حبیبی شادهسری محسن

حبیبی شادهسری محسن

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جوان عاطفه

جوان عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سیدپور سیدامیرحسین

سیدپور سیدامیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ربیعی جیلدانی محمدحسین

ربیعی جیلدانی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رئوفی دانیال

رئوفی دانیال

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بزرگ پور مطلق سارا

بزرگ پور مطلق سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسی خواه امیر

موسی خواه امیر

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رفاهتی مژدهی معصومه

رفاهتی مژدهی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
علیجانی المیرا

علیجانی المیرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شعبانی گملی محدثه

شعبانی گملی محدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
امین ناصری ماهور

امین ناصری ماهور

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
وظیفه شناس بین کلایه آیدا

وظیفه شناس بین کلایه آیدا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
میرفندرسکی سیدرهام

میرفندرسکی سیدرهام

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
میرراجعی سیدهوتن

میرراجعی سیدهوتن

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

8سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
رهنما مینا

رهنما مینا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
قاسمی سیده فاطمه

قاسمی سیده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علی دوست مارال

علی دوست مارال

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زارع خواجوند مبین

زارع خواجوند مبین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قربان زاده شیرمحله الهه

قربان زاده شیرمحله الهه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قوتی چوشل امیرحسین

قوتی چوشل امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ربیع نژاد سادات محله جلال

ربیع نژاد سادات محله جلال

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بلارک صالح

بلارک صالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خسروانجم محمدرضا

خسروانجم محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حیدری مهسا

حیدری مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پاداش املشی فاطمه

پاداش املشی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حمیدزاده مجتبی

حمیدزاده مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پورنصیری سروناز

پورنصیری سروناز

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اسماعیل نژاد گفشه مریم

اسماعیل نژاد گفشه مریم

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدنیا حمیدرضا

احمدنیا حمیدرضا

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هادی پور حانیه

هادی پور حانیه

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هادی نیا الناز

هادی نیا الناز

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علوی نیاکی سید آرین

علوی نیاکی سید آرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کارگر عدالت شیخانی صاعد

کارگر عدالت شیخانی صاعد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسمعیلی آیدا

اسمعیلی آیدا

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کریمی آهندانی علیرضا

کریمی آهندانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نژادعلی محمدجواد

نژادعلی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهیدیان اکبر شقایق

شهیدیان اکبر شقایق

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رمضانی پور رودبنه سحر

رمضانی پور رودبنه سحر

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سعادت میرقدیم سیده زهرا

سعادت میرقدیم سیده زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
خوش سیرت سلیمی سعیده

خوش سیرت سلیمی سعیده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
سیدنژاد سرشکه سیده محدثه

سیدنژاد سرشکه سیده محدثه

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظری رضا

نظری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
توتکار بیدریغ فاطمه

توتکار بیدریغ فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حلوائی جلالی هومن

حلوائی جلالی هومن

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدیان سامان

محمدیان سامان

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طهماسبی فکور سوگند

طهماسبی فکور سوگند

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خوش گذران رودبنه سیده محبوبه

خوش گذران رودبنه سیده محبوبه

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
باور پدرام

باور پدرام

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

10سال کانونی / 163 آزمون

تجربی
بابایی سوستانی شیما

بابایی سوستانی شیما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسن نژاد سعید

حسن نژاد سعید

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فیاض ایزدی مریم

فیاض ایزدی مریم

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نصرتی فلاح کار سحر

نصرتی فلاح کار سحر

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
فقیه شجاعی زهرا

فقیه شجاعی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حنیفی حوریه

حنیفی حوریه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بهره بر حدیث

بهره بر حدیث

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نوروزی امیرهنده ماهان

نوروزی امیرهنده ماهان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
پنجعلی پور مهرشاد

پنجعلی پور مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ناظمی دیلمی صدیقه

ناظمی دیلمی صدیقه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جانی پور کورکابیجاری شاهده

جانی پور کورکابیجاری شاهده

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
آقاجان خواه چوشلی نرجس

آقاجان خواه چوشلی نرجس

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قصاب شیدادوست شیما

قصاب شیدادوست شیما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحیمیان امام زینب

رحیمیان امام زینب

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رضایی محمدرضا

رضایی محمدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تریان طاهره

تریان طاهره

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملاپور لیلی زکیه

ملاپور لیلی زکیه

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعیدی پور سما

سعیدی پور سما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ذاکر اکبری امیررضا

ذاکر اکبری امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده آهندانی ابوالفضل

اسماعیل زاده آهندانی ابوالفضل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عزیزی سرملی امیرحسین

عزیزی سرملی امیرحسین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
میراحمدی کیاسری سیده مبینا

میراحمدی کیاسری سیده مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نظری تاجانی شکیلا

نظری تاجانی شکیلا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامی آلاله

غلامی آلاله

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی