جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جلفا


ذاکری سمانه

ذاکری سمانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رشتبریان هلق مریم

رشتبریان هلق مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مینائی امیر

مینائی امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یزدانی علمداری شقایق

یزدانی علمداری شقایق

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قلی پور رقیه

قلی پور رقیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غير انتفاعي

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی