ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ماكو

مافی مائده

مافی مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 89 آزمون

زبان
علیزاده کیوان

علیزاده کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محرمی صبا

محرمی صبا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
جعفری کوثر

جعفری کوثر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
شیر پور امین

شیر پور امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مرتضی نژاد یاسین

مرتضی نژاد یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کوشاسی انیسه

کوشاسی انیسه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
فرهمند امیرحسین

فرهمند امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
مختارزاده تینا

مختارزاده تینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اصغرپور رقیه

اصغرپور رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
داداش زاده سارا

داداش زاده سارا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
اسماعیل پور بازرگانی معصومه

اسماعیل پور بازرگانی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مسگری آیسان

مسگری آیسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مددی فاطمه

مددی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسین نژاد زهرا

حسین نژاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شکری معین

شکری معین

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
ابراهیم پور رندی محمد

ابراهیم پور رندی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جدیدی کشمش تپه کیمیا

جدیدی کشمش تپه کیمیا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسن زاده نگین

حسن زاده نگین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
یوسف زاده محمد

یوسف زاده محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
قاسم پور مبینا

قاسم پور مبینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مختارزاده فاطمه

مختارزاده فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طالع جنکانلو لیلا

طالع جنکانلو لیلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بایرام پور سعید

بایرام پور سعید

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اکبرزاده ماکوئی ثنا

اکبرزاده ماکوئی ثنا

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
کاظم زاده نگین

کاظم زاده نگین

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
فتح الله پور مهدیه

فتح الله پور مهدیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فراش خیالو حسین

فراش خیالو حسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضائی محدثه

رضائی محدثه

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده آخوندی دریا

اسمعیل زاده آخوندی دریا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سید آقازاده ماکوئی مهدیه

سید آقازاده ماکوئی مهدیه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی