زرين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زرين شهر

دری سده مهشید

دری سده مهشید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جلالی ورنامخواستی نیلوفر

جلالی ورنامخواستی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عطائی کچوئی علی

عطائی کچوئی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عطائی فاطمه

عطائی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ذاکری ریزی فاطمه

ذاکری ریزی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
چوپانی ریزی الناز

چوپانی ریزی الناز

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باغبانی سارا

باغبانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسمی ورنامخواستی پریسا

قاسمی ورنامخواستی پریسا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلیمیان ریزی فاطمه

سلیمیان ریزی فاطمه

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
تنهایی امیررضا

تنهایی امیررضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
یزدانی کچوئی زهرا

یزدانی کچوئی زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیرضایی زهرا

علیرضایی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عبدالهی حامد

عبدالهی حامد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عابدی باباشیخعلی فاطمه

عابدی باباشیخعلی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رسولی ریزی احمدرضا

رسولی ریزی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قمی ورنامخواستی فاطمه

قمی ورنامخواستی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باقری زهرا

باقری زهرا

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
وفائی صفیه

وفائی صفیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادی محمدرضا

مرادی محمدرضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرهادی فائزه

فرهادی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ملک زاده قلعه قاسمی محمدجواد

ملک زاده قلعه قاسمی محمدجواد

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قاسمی ورنامخواستی مرضیه

قاسمی ورنامخواستی مرضیه

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمیان ریزی علیرضا

سلیمیان ریزی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امینی علیرضا

امینی علیرضا

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خاشعی ورنامخواستی مریم

خاشعی ورنامخواستی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رحیمی زمان آبادی مرضیه

رحیمی زمان آبادی مرضیه

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صدیقی قلعه آقائی سحر

صدیقی قلعه آقائی سحر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ململی شیخی ابوالفضل

ململی شیخی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پیر مینا

پیر مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ادیبی سده محمدحسین

ادیبی سده محمدحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ترابیان محدثه

ترابیان محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معتمدی سده فاطمه

معتمدی سده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیرازی ورنامخواستی محمدرضا

شیرازی ورنامخواستی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صدری زهراسادات

صدری زهراسادات

امار|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جلالی ورنامخواستی لیلا

جلالی ورنامخواستی لیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کرمی ورنامخواستی میترا

کرمی ورنامخواستی میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباس زاده مائده

عباس زاده مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشم زاده چمگردانی فائزه

هاشم زاده چمگردانی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفری چمگردانی حسین

جعفری چمگردانی حسین

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کریمیان کلیشادرخی فاطمه

کریمیان کلیشادرخی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
معظم علی

معظم علی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عابدی باباشیخ علی زهرا

عابدی باباشیخ علی زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صالحی راضیه

صالحی راضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلیمیان کوروش

سلیمیان کوروش

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شجاعی مدیسه فاطمه

شجاعی مدیسه فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صفائی ریزی منصوره سادات

صفائی ریزی منصوره سادات

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی