شهرضا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهرضا


آزادی مهدیه

آزادی مهدیه

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عرب جعفری زهرا

عرب جعفری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غضنفری فاطمه

غضنفری فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عابدیفر عطیه

عابدیفر عطیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کهنگی محدثه سادات

کهنگی محدثه سادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
انصاریپور احمدرضا

انصاریپور احمدرضا

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عسگری نفیسه

عسگری نفیسه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عمرانپور محسن

عمرانپور محسن

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کارگر محمدصادق

کارگر محمدصادق

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بهرامیان شادی

بهرامیان شادی

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سرحدی لیلا

سرحدی لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دانایی فائزه

دانایی فائزه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
جاوید قراچه فاطمه

جاوید قراچه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رضویزاده فاطمه سادات

رضویزاده فاطمه سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رضایی دره شوری طوبی

رضایی دره شوری طوبی

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
محرابی ندا

محرابی ندا

مشاوره|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
یوسفیان آرام

یوسفیان آرام

فلسفه|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تیموری رقیه

تیموری رقیه

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سعیدی ابوالفضل

سعیدی ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امیری سکینه

امیری سکینه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نکونام سلیمه

نکونام سلیمه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
باقری زهرا

باقری زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شایان امیرحسین

شایان امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شایان زهرا

شایان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيخ بهايي اصفهان /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ورپشتی اکرم

ورپشتی اکرم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
موسوی زاده کیمیا

موسوی زاده کیمیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نقوی سعیده

نقوی سعیده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معتمدی علی

معتمدی علی

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دهقانی آیدا

دهقانی آیدا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
آقاسی محمدصادق

آقاسی محمدصادق

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کاویانی مائده

کاویانی مائده

زبان وادبيات فارسي|دانشکده علوم انساني حضرت نرجس /س /-رفسنجان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قرقانی منصوره

قرقانی منصوره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نریمانی زینب

نریمانی زینب

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی