قائميه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قائميه

نوشادی امیر

نوشادی امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طباطیائی سید محمد امین

طباطیائی سید محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
توکلی کامران

توکلی کامران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوی سیده سمیرا

موسوی سیده سمیرا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رستمی آقاجری پویا

رستمی آقاجری پویا

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
یزدان پرست مصطفی

یزدان پرست مصطفی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ممی زاده محمود

ممی زاده محمود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رئیسی رضا

رئیسی رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کشتاسبی محمدرضا

کشتاسبی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
انصاری زهرا

انصاری زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
تیموری عهدیه

تیموری عهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نره ای احسان

نره ای احسان

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاتمی علیرضا

حاتمی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رئیسی آرزو

رئیسی آرزو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امینی احمدرضا

امینی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
قیصری محمد

قیصری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
فرازی کهواده رضا

فرازی کهواده رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اکبری نیا مهدی

اکبری نیا مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
انصاری رضا

انصاری رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شفاهی عیسی

شفاهی عیسی

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کشاورزی المیرا

کشاورزی المیرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کاظمی پرنیا

کاظمی پرنیا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی