قير و كارزين

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قير و كارزين

کریمی علی

کریمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعید زاده میلاد

سعید زاده میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
انصاری آیدا

انصاری آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحیمی سرچشمه زهرا

رحیمی سرچشمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
موالی رضا

موالی رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدی قیری علیرضا

اسدی قیری علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عدالت نژاد رضا

عدالت نژاد رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تیماره علی

تیماره علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمد صادق

ابراهیمی محمد صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ایمانی فرد مهدی

ایمانی فرد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشندل مریم

روشندل مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارعی همتا

زارعی همتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
علوی جهرمی سید علی اکبر

علوی جهرمی سید علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کرمی سرچشمه ئی رضا

کرمی سرچشمه ئی رضا

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
روستا علیرضا

روستا علیرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
علمداری موصلو هدی

علمداری موصلو هدی

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
روستا سکه روانی محمد حسین

روستا سکه روانی محمد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رضایی محمد عارف

رضایی محمد عارف

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موسوی سید محمد امین

موسوی سید محمد امین

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بادروج فاطمه

بادروج فاطمه

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی