بيرجند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بيرجند

زارع امیرحسام

زارع امیرحسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
خسروی اسفزار امیرمحمد

خسروی اسفزار امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
درمیانی کیمیا

درمیانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

10سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
سپاهی امیرحسام

سپاهی امیرحسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرزاسروری سروش

میرزاسروری سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
احمدی مهدی

احمدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسماعیلی عرفان

اسماعیلی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آموزگار فاطمه

آموزگار فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
جنت آبادی امیرحسین

جنت آبادی امیرحسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بستانی علی

بستانی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عباسی محمد

عباسی محمد

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
امینی نسب سینا

امینی نسب سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رجبی علی

رجبی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حکیم زاده فاطمه

حکیم زاده فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شاطرزاه بجد شکیبا

شاطرزاه بجد شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
طلائی فهیمه

طلائی فهیمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفری نوزاد امیرمسعود

جعفری نوزاد امیرمسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نخعی زهرا

نخعی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محمدپور فاطمه

محمدپور فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهدادفرد محمد

بهدادفرد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبیری ستایش

عبیری ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حافظی نسب حسین

حافظی نسب حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسین پور الهام

حسین پور الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قیطاسی آزاده

قیطاسی آزاده

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 52 آزمون

هنر
صالحی مریم

صالحی مریم

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اکبری زینب

اکبری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عبداللهی سفتوک علی

عبداللهی سفتوک علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عدالتی زاده حسن

عدالتی زاده حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
غلامیان محمدرضا

غلامیان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنگوئی علی

زنگوئی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عباسی آرزو

عباسی آرزو

ارتباطتصويري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
زنگوئی فاطمه زهرا

زنگوئی فاطمه زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
پورداود نسرین

پورداود نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
یاری القار حسین

یاری القار حسین

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حقیقیان زینب

حقیقیان زینب

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
هاشمی عارفه

هاشمی عارفه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
اکبری گزه سعیده

اکبری گزه سعیده

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نباتی محمدهادی

نباتی محمدهادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجیان فاطمه

حاجیان فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علوی نژاد سیدعلیرضا

علوی نژاد سیدعلیرضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خزاعی مبینا

خزاعی مبینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
زاهدی پور همایون

زاهدی پور همایون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نخعی مطلق مریم

نخعی مطلق مریم

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمهدی

حسینی سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
هاونگی ایمان

هاونگی ایمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
نادی منصوره

نادی منصوره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمددوست فاطمه

محمددوست فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
نخلی فریز امیرعلی

نخلی فریز امیرعلی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نصیری راد راحله

نصیری راد راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
هشیارمقدم امین الله

هشیارمقدم امین الله

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صالحی نسب مطهره

صالحی نسب مطهره

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تقی زاده هدیه

تقی زاده هدیه

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شهابادی محمد

شهابادی محمد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
هاشمی تبار راضیه سادات

هاشمی تبار راضیه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
حیدری حسن

حیدری حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
ارغوانی مهدی

ارغوانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کوچی فاطمه

کوچی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محتشم نگین

محتشم نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلمانی محمدمهدی

سلمانی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رضائی شیرخند مهدیه

رضائی شیرخند مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ملائی فاطمه

ملائی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیکمرد مصطفی

نیکمرد مصطفی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ایوبی سارا

ایوبی سارا

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
روزدار زهرا

روزدار زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نخعی مطلق زهرا

نخعی مطلق زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
تنها سیده فاطمه

تنها سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
میرعباسی سیدمحمد

میرعباسی سیدمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هادی نیا کوثر

هادی نیا کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عرب محمد

عرب محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ناصری سروش

ناصری سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کریمپورفرد ارسلان

کریمپورفرد ارسلان

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اژدری بورنگ عالیه

اژدری بورنگ عالیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کارگر فاطمه زهرا

کارگر فاطمه زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خوشرو سیده مهدیه

خوشرو سیده مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهدوی نسب زینب

مهدوی نسب زینب

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سیاری زهرا

سیاری زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سیدآبادی نسترن

سیدآبادی نسترن

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نیازجو پریسا

نیازجو پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدیان فاطمه

احمدیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تهماسبی علی

تهماسبی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالخورده حسین

سالخورده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کاوسی مسعود

کاوسی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدزاده سیدمحمدمهدی

محمدزاده سیدمحمدمهدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بنی اسدی بهنام

بنی اسدی بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی مریم

حسینی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسینی مهدیه

حسینی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اعلمی پارسا سیده زهرا

اعلمی پارسا سیده زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
حجازیان امیرحسین

حجازیان امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ایوبی سکینه

ایوبی سکینه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستگارمقدم سحر

رستگارمقدم سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیری فرد علی

امیری فرد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دادی بورنگ فاطمه

دادی بورنگ فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
میرصادقی محمدعلی

میرصادقی محمدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
یوسفی درمیان محمدخالد

یوسفی درمیان محمدخالد

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فرامرزی علی

فرامرزی علی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

هنراسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

هنر
کیانی حجت

کیانی حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احراری فهیمه

احراری فهیمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آذرکار سیده ستاره

آذرکار سیده ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اسدپور مریم

اسدپور مریم

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورهاشمی سیده زینب

پورهاشمی سیده زینب

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
انصاری تبار سهیل

انصاری تبار سهیل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سورگی احسان

سورگی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
یوسفی فریبا

یوسفی فریبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
متقی نیا امیررضا

متقی نیا امیررضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدی آبادی مهسا

مهدی آبادی مهسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بهدانی حسام

بهدانی حسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
صادق احمدی مصطفی

صادق احمدی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اکبری حلیمه

اکبری حلیمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحمانی درمیان اقبال

رحمانی درمیان اقبال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بنیادی کیمیا

بنیادی کیمیا

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرهنگ فر سیدامیررضا

فرهنگ فر سیدامیررضا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
حسینی نژاد سیدمحمدصادق

حسینی نژاد سیدمحمدصادق

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
رستمپور مهدی

رستمپور مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه زهرا

خسروی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
افضلی فرد فرزانه

افضلی فرد فرزانه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
برگی آیدا

برگی آیدا

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی محمد

محمدی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کریمی فاطمه زهرا

کریمی فاطمه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهارشاهی مهدی

بهارشاهی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سیاری مینا

سیاری مینا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جمالی فاطمه

جمالی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ترابی راضیه

ترابی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قربان زاده نسیبه

قربان زاده نسیبه

روانشناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مردانی فاطمه

مردانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مقری گزیک عادل

مقری گزیک عادل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
محمدی عاطفه

محمدی عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دوستی محمد

دوستی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نصرآبادی فاطمه

نصرآبادی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گنجی فرد فاطمه

گنجی فرد فاطمه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آبشری مژگان

آبشری مژگان

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی رضا

حسینی رضا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
آراسته مهلا

آراسته مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
زمانی مهرانه

زمانی مهرانه

صنايع دستي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

هنر
رحمانپور کیمیا

رحمانپور کیمیا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرخی لاشیدانی محمدحسین

فرخی لاشیدانی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
قوی حاجی آباد مهناز

قوی حاجی آباد مهناز

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بوالی گزیک فاطمه

بوالی گزیک فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باخدا امیرحسین

باخدا امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
افشارمقدم آرزو

افشارمقدم آرزو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضوانی محدثه

رضوانی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سوری سینا

سوری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آخوندی تخته جان امیرحسین

آخوندی تخته جان امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهروان کوثر

بهروان کوثر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بهمنش یاسمن

بهمنش یاسمن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کیکاوسی امیررضا

کیکاوسی امیررضا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
الله پور کوثر

الله پور کوثر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کشت گر حسن

کشت گر حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرامرزی مهلا

فرامرزی مهلا

مهندسي پليمر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موذن نسترن

موذن نسترن

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
سوری عرفان

سوری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسین پور حجت

حسین پور حجت

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
راحت علیرضا

راحت علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صباغ پور فاطمه زهرا

صباغ پور فاطمه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شریعتی منش امیر

شریعتی منش امیر

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فضایلی راد مائده

فضایلی راد مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
نخعی اعظم

نخعی اعظم

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکرم زاده بیتا

اکرم زاده بیتا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوی نسب فاطمه سادات

موسوی نسب فاطمه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فخر امیرحسین

فخر امیرحسین

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

هنر
مرادی علی

مرادی علی

حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فاطمی سیده مهدیه

فاطمی سیده مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اصقولی محمدرضا

اصقولی محمدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
بهلگردی فاطمه

بهلگردی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علی آبادی امیر

علی آبادی امیر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباسی امیرجواد

عباسی امیرجواد

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بوشادی غزل

بوشادی غزل

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قاسم پور علیرضا

قاسم پور علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاظمی رقیه

کاظمی رقیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آریان پور فاطمه

آریان پور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عباسی لیلا

عباسی لیلا

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هریوندی سپهر

هریوندی سپهر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
تباینی نظیفه

تباینی نظیفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سنجری محمدمهدی

سنجری محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادری حامد

نادری حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اشرفی علی

اشرفی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چوپان جواد

چوپان جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
شمالی فاطمه

شمالی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدزاده درمیان حامد

احمدزاده درمیان حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرتضوی فرد فاطمه

مرتضوی فرد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدزاده کوثر

محمدزاده کوثر

حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یزدان پناه مینا

یزدان پناه مینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
حجتی علی

حجتی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدی زینب

محمدی زینب

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ایمانی محمدحسین

ایمانی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سرزهی فاطمه

سرزهی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اختری سیده فاطمه

اختری سیده فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بابائی نیا علی

بابائی نیا علی

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امیرآبادی زاده زهرا

امیرآبادی زاده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
علیزاده امیر

علیزاده امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برکچی مهسا

برکچی مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بخشی صبا

بخشی صبا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کاوسی علی

کاوسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمانی حانیه

رحمانی حانیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نوکی مریم

نوکی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کشفی امیرحسین

کشفی امیرحسین

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نگینانی حانیه

نگینانی حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افسری مژده

افسری مژده

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
دهقان حمیده

دهقان حمیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شبانی مصطفی

شبانی مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
توحیدی پور امیرحسین

توحیدی پور امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زرگری اسفهرود کوثر

زرگری اسفهرود کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قلی پورشوشود محمد

قلی پورشوشود محمد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باهری امیرحسین

باهری امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جهانگیر سعیده

جهانگیر سعیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نخعی کوثر

نخعی کوثر

صنايع دستي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
چاجی نازنین

چاجی نازنین

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خادم ریحانه

خادم ریحانه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مزگی نژاد زهرا

مزگی نژاد زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سنجری مهدی

سنجری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرزانه پور فرناز

فرزانه پور فرناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ناصری معین

ناصری معین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حشمتی نیا محمدجواد

حشمتی نیا محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
چمن مطلق حسین

چمن مطلق حسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مودی کوثر

مودی کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عمیدیان علی

عمیدیان علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسنی صفت عالیه

حسنی صفت عالیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افراخته محمدحسین

افراخته محمدحسین

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خراشادی زاده محبوبه

خراشادی زاده محبوبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
موسوی نژاد سیده نگین

موسوی نژاد سیده نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اله پور فاطمه

اله پور فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امید امیرحسین

امید امیرحسین

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کاظمی امیرعلی

کاظمی امیرعلی

مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اقتدایی رعنا

اقتدایی رعنا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
براتی رحمان

براتی رحمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
پیروزی مهلا

پیروزی مهلا

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی گیو ابوالفضل

محمدی گیو ابوالفضل

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قلندری گسک زینب

قلندری گسک زینب

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رادمرد زهرا

رادمرد زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدزاده فاطمه

محمدزاده فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهزادی ابوالفضل

بهزادی ابوالفضل

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدزاده قصبه سجاد

محمدزاده قصبه سجاد

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عرب مهدی

عرب مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قائمی مطهره

قائمی مطهره

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مولائی بهلولی فاطمه

مولائی بهلولی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سخنی سارا

سخنی سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بیباک پوریا

بیباک پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
باقری کشوک حمیده

باقری کشوک حمیده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسداللهی مریم

اسداللهی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دادرس مقدم کیمیا

دادرس مقدم کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جلالی اصل حسین

جلالی اصل حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
لطفی زینب

لطفی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افشاری حسین

افشاری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فقیه فاطمه زهرا

فقیه فاطمه زهرا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احراری حمیدالله

احراری حمیدالله

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خسروی هندوالان فرخنده

خسروی هندوالان فرخنده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خزاعی فاطمه

خزاعی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروزش مهدی

فروزش مهدی

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سورگی مهدی

سورگی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسف زاده فاطمه

یوسف زاده فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الوانی امیرحسین

الوانی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروی محمدامین

خسروی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
افشاری حسن

افشاری حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پیروزی یوسف

پیروزی یوسف

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
مرکی طیبه

مرکی طیبه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملکی امیر

ملکی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفاری فاطمه

غفاری فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زینل نژاد محمد

زینل نژاد محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسینی سیده الهام

حسینی سیده الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محنتی مبین

محنتی مبین

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کاوسی مطهره

کاوسی مطهره

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی چهکند محدثه

محمدی چهکند محدثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
انصاری نیا محمدامیر

انصاری نیا محمدامیر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی سمانه

صادقی سمانه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غریبی امیرحسین

غریبی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سالاری ساجده

سالاری ساجده

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسین پور سارا

حسین پور سارا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مالکی پور علی

مالکی پور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میابادی محمد

میابادی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
علی مددی محمدمنصور

علی مددی محمدمنصور

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
احراری شیوا

احراری شیوا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میربزرگی سیده شکیبا

میربزرگی سیده شکیبا

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

هنر
وظیفه نظام الهام

وظیفه نظام الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جناغی عارفه

جناغی عارفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چهکندی نژاد مهسا

چهکندی نژاد مهسا

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سزاوار عاطفه

سزاوار عاطفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسنی حانیه

حسنی حانیه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
زنگوئی علیرضا

زنگوئی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
برقی اسماء

برقی اسماء

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عطائی نگین

عطائی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خیرآبادی رضا

خیرآبادی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدزاده بورنگ فاطمه

اسدزاده بورنگ فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
تهوری علیرضا

تهوری علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مردانی فاطمه

مردانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجی زاده حانیه

حاجی زاده حانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امیری نژاد کوثر

امیری نژاد کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مریم لر مریم

مریم لر مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دلاکه حلیمه

دلاکه حلیمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عابدی علی

عابدی علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خدادوست ابوالفضل

خدادوست ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مرادی سمانه

مرادی سمانه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قوسی حسین اباد فاطمه زهرا

قوسی حسین اباد فاطمه زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادی مقدم فرناز

نادی مقدم فرناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قرائی نیما

قرائی نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
خالقی شعیب

خالقی شعیب

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عباسی درمیان فاطمه

عباسی درمیان فاطمه

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صفری امیرحسین

صفری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جوانمرد مهرتا

جوانمرد مهرتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حاجی پور فاطمه

حاجی پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فرخان نسرین

فرخان نسرین

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
چمنی فاطمه

چمنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شاعفی عاطفه

شاعفی عاطفه

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عطائی مهرناز

عطائی مهرناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسینی سیدحسین

حسینی سیدحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضائی گیت مصطفی

رضائی گیت مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شریفی امیرعبدالله

شریفی امیرعبدالله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفری امیرمحمد

جعفری امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقی محسن

باقی محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملکی رضا

ملکی رضا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عربی عرفان

عربی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زحمت کش منصوره

زحمت کش منصوره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کدخدائی ساجده

کدخدائی ساجده

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گل محمدی اسماء

گل محمدی اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرکی زینب

مرکی زینب

تاريخ|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
وحدتی علی

وحدتی علی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
صیدی محمدجواد

صیدی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ایزدی علی

ایزدی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رفیعی گیت فائزه

رفیعی گیت فائزه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نمائی امیر

نمائی امیر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فروزان فاطمه

فروزان فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
توفیقی نیا فاطمه

توفیقی نیا فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
گلکار مینا

گلکار مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عثمانی بجد نوید

عثمانی بجد نوید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اعظمی رعنا

اعظمی رعنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودآبادی شقایق

محمودآبادی شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشرو رفیع

خوشرو رفیع

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
علیمی ریحانه

علیمی ریحانه

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحیمی خراشاد محمد

رحیمی خراشاد محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مسافر سجاد

مسافر سجاد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قاسمی سیدعلیرضا

قاسمی سیدعلیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
راغبی متین

راغبی متین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خسروی طناک فاطمه

خسروی طناک فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رعیتی آبیز سجاد

رعیتی آبیز سجاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عامری ریحانه

عامری ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جاویدی فر امیرحسین

جاویدی فر امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی آبادی صالحه

علی آبادی صالحه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حیدری مسعود

حیدری مسعود

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کدخدا عماد

کدخدا عماد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بذرگران آذر

بذرگران آذر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرکی فریز ادیب

میرکی فریز ادیب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عارفی اصل مرضیه

عارفی اصل مرضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
براتی امیرحسین

براتی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گرامی پور مطهره

گرامی پور مطهره

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نیک طینت حمید

نیک طینت حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
براتی میلاد

براتی میلاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حریفی مود محمدصدرا

حریفی مود محمدصدرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی زاده حامد

علی زاده حامد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شکیب کامیار

شکیب کامیار

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
لاکی کریم

لاکی کریم

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غفرانی نژاد مینا

غفرانی نژاد مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهیمی فائزه

ابراهیمی فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خراشادی زاده مطهره

خراشادی زاده مطهره

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مرکی محسن

مرکی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تقوی محدثه

تقوی محدثه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ولوی مطهره

ولوی مطهره

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائی مناوند مژده

رضائی مناوند مژده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معزیان ظاهر

معزیان ظاهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کامیار امیرعلی

کامیار امیرعلی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خردپژوه سمانه

خردپژوه سمانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قاسمی آناهیتا

قاسمی آناهیتا

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مختارپور دانیال

مختارپور دانیال

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کمندی فاطمه

کمندی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ملائی مصطفی

ملائی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهانگیری سجاد

جهانگیری سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانی پور شیوا

زمانی پور شیوا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نخعی شامحمود مبینا

نخعی شامحمود مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تیموری امیرحسین

تیموری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آریائی فر زهرا

آریائی فر زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ملائی سپیده

ملائی سپیده

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مودی امیرحسین

مودی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زنگوئی متین

زنگوئی متین

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عجم میثم

عجم میثم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آرام سیما

آرام سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقی آمنه

صادقی آمنه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صباغ زاده عارفه

صباغ زاده عارفه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رسانی آیدا

رسانی آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فنودی مهدیه

فنودی مهدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رحمانی محمدجواد

رحمانی محمدجواد

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شیبانی شیدا

شیبانی شیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مالکی مود فاطمه

مالکی مود فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلجوقی سیاوش

سلجوقی سیاوش

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علی زاده بیرجندی امید

علی زاده بیرجندی امید

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خاتمی سیدسجاد

خاتمی سیدسجاد

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ربیعی کوثر

ربیعی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابوالحسنی مهلا

ابوالحسنی مهلا

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
برکوئی محمدامین

برکوئی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مهابادی ایمان

مهابادی ایمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
موسوی سیده بلقیس

موسوی سیده بلقیس

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوفرستی محمدحسین

نوفرستی محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احمدی مرتضی

احمدی مرتضی

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برزگران مهلا

برزگران مهلا

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مختاری فائزه

مختاری فائزه

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خراشادی زاده سروش

خراشادی زاده سروش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جهان آرا رضا

جهان آرا رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیرآبادی زاده عطیه

امیرآبادی زاده عطیه

تاريخ|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
چهکندی محمد

چهکندی محمد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نییی آمنه

نییی آمنه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خسروی محمدفاضل

خسروی محمدفاضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روغنی رضا

روغنی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آسوده علیرضا

آسوده علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
براهوئی نوری میکائیل

براهوئی نوری میکائیل

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدی ناهید

محمدی ناهید

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امیرآبادی زاده سیده فاطمه

امیرآبادی زاده سیده فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یعقوبی زینب

یعقوبی زینب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

5سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
محمدپور مهدیار

محمدپور مهدیار

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
تنومندزاده فاطمه

تنومندزاده فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دشت آراء مهدی

دشت آراء مهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی سیدمحمدباقر

حسینی سیدمحمدباقر

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسینی سپیده سادات

حسینی سپیده سادات

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
معمار محمد

معمار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نخعی احسان

نخعی احسان

زمين شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسمعیلی مصطفی

اسمعیلی مصطفی

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زنجانی فاطمه

زنجانی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسنی الهه

حسنی الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مظفری فائزه

مظفری فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوکی سارا

نوکی سارا

مهندسي معماري|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عرفانی محدثه

عرفانی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
تدین فر محمدرضا

تدین فر محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جویندگان امیرحسین

جویندگان امیرحسین

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
وحدتی حانیه

وحدتی حانیه

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جاذبی گل سعیده

جاذبی گل سعیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علی آبادی کوثر

علی آبادی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
باقری سیدابوالفضل

باقری سیدابوالفضل

تاريخ|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

6سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
نجاتی ولی زاده سهیل

نجاتی ولی زاده سهیل

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فارسی مارال

فارسی مارال

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسافر علی

مسافر علی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بیدسکی فائزه

بیدسکی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آسوده فاطمه

آسوده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی مائده

محمدی مائده

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
دره کی مهدی

دره کی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
خراشادی زاده محمدعلی

خراشادی زاده محمدعلی

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کدخدا مهدیه

کدخدا مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احراری ناعمه

احراری ناعمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دانشجووش سیدامیر

دانشجووش سیدامیر

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
عیدی درمیان الهام

عیدی درمیان الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هاشمی مقدم فاطمه

هاشمی مقدم فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

8سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ملاکی مبین

ملاکی مبین

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
علوی مهرانا

علوی مهرانا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیزاده مهدیه

علیزاده مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری نژاد زهرا

طاهری نژاد زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پورخباز امیراشکان

پورخباز امیراشکان

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسین پور زهرا

حسین پور زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خسروی اسفزار فاطمه

خسروی اسفزار فاطمه

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اعتمادی نیا فاطمه

اعتمادی نیا فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بهار-مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
امیرآبادی زاده فاطمه

امیرآبادی زاده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افشین منصوره

افشین منصوره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مودی علی

مودی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حاجی زاده زهرا

حاجی زاده زهرا

باستان شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابراهیمی ریحانه

ابراهیمی ریحانه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
خراشادی زاده سیده زهرا

خراشادی زاده سیده زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
راغ آرا الهام

راغ آرا الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خوشدل حسین

خوشدل حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه زهرا

عباسی فاطمه زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اعتبار مریم

اعتبار مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خسروی مریم

خسروی مریم

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خزاعی مریم

خزاعی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالاری محمد

سالاری محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خراسان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مختاری فرزانه

مختاری فرزانه

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ادیبیان مریم

ادیبیان مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آب گرمی فاطمه

آب گرمی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ضیائیان احمدی کوثر

ضیائیان احمدی کوثر

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمدی بنمرود فاطمه

محمدی بنمرود فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مالکی علی

مالکی علی

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بهروزی فرد فاطمه

بهروزی فرد فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقانی دلارام

دهقانی دلارام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ایوبی سحر

ایوبی سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بیابانگرد علی

بیابانگرد علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کارگر زهرا

کارگر زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نخعی مریم

نخعی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خرمی حکیمه

خرمی حکیمه

جغرافيا|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اللهیاری محمدرضا

اللهیاری محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نبیئی فائزه

نبیئی فائزه

گياه پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هاشمی گازار امیرکسری

هاشمی گازار امیرکسری

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آریا نژاد محمدمعین

آریا نژاد محمدمعین

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رزقی مهلا

رزقی مهلا

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حنفی محمدالیاس

حنفی محمدالیاس

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اعتمادی نیا علی

اعتمادی نیا علی

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسمی ابوالفضل

قاسمی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ظریفی علی

ظریفی علی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودی راد محمدرضا

محمودی راد محمدرضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسینی راضیه

حسینی راضیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر-مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فوداجی فرزانه

فوداجی فرزانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یاسی فاطمه

یاسی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یوسفی پور مهدی

یوسفی پور مهدی

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حوری مقدم امیرعلی

حوری مقدم امیرعلی

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پامرغی الهام

پامرغی الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داوودی مریم

داوودی مریم

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدمتی علیرضا

خدمتی علیرضا

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اسداللهی امینه

اسداللهی امینه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درویشی محمدامین

درویشی محمدامین

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کدخدا عماد

کدخدا عماد

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی