بابلسر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بابلسر

محبی امیرعباس

محبی امیرعباس

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فرمان زاده علی

فرمان زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سامانیان سوگل

سامانیان سوگل

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهدی تبار محمد جواد

مهدی تبار محمد جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اسماعیل پور بادبر معصومه

اسماعیل پور بادبر معصومه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
مشک آبادی بهنمیری فاطمه زهرا

مشک آبادی بهنمیری فاطمه زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نظری گیساوندانی محمدرضا

نظری گیساوندانی محمدرضا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
درویش نتاج کیوان

درویش نتاج کیوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
منفردی حوریا

منفردی حوریا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نیک نام نگار سادات

نیک نام نگار سادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جهانیان بهنمیری سروش

جهانیان بهنمیری سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
خالدی پیله رود آیدا

خالدی پیله رود آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رمضانی سوته زینب

رمضانی سوته زینب

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
توسلی علی

توسلی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

7سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
پولائی عماد

پولائی عماد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عربی مقدم مهرا

عربی مقدم مهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
یوسف تبار نقیبی فهیمه

یوسف تبار نقیبی فهیمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ابراهیم نیا سماکوش بهزاد

ابراهیم نیا سماکوش بهزاد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 21 آزمون

زبان
توسلی فاطمه

توسلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
گرگانی محمد

گرگانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عموزاده صبا

عموزاده صبا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سلیمان پور کوثر

سلیمان پور کوثر

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
توسلی پرنیا

توسلی پرنیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بابایی امیری مهسا

بابایی امیری مهسا

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
غلام نژاد علیرضا

غلام نژاد علیرضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سالاریه مهتاب

سالاریه مهتاب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رمضان نژاد گاوزن امیرحسین

رمضان نژاد گاوزن امیرحسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مژده فاطیما

مژده فاطیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
آزادنیا سروناز

آزادنیا سروناز

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قاسم پور ارچی سید حبیب

قاسم پور ارچی سید حبیب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
داداشی تنکابنی مریم

داداشی تنکابنی مریم

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فیروزی نسب حسن

فیروزی نسب حسن

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بابائیان کوثر

بابائیان کوثر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فلاح دیوکلائی سینا

فلاح دیوکلائی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قصابیان ماهان

قصابیان ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمد علی زاده مهدی

محمد علی زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
آخوندزاده باربد

آخوندزاده باربد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
محمدی سید محمدحسین

محمدی سید محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفرپور عزیزی سیده معصومه

جعفرپور عزیزی سیده معصومه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
محسنی دوغیکلایی کوثر

محسنی دوغیکلایی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نجفی معلم زینب

نجفی معلم زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
رهبانی محمد امین

رهبانی محمد امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبداله پور باقری مائده

عبداله پور باقری مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
فتحی واوسری محیا

فتحی واوسری محیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
علیزاده بهنمیری اشکان

علیزاده بهنمیری اشکان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
منصور سارا

منصور سارا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مهدی تبار مجتبی

مهدی تبار مجتبی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورخلیل امیرحسین

پورخلیل امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کاظمی شایان

کاظمی شایان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
پیران کلانسرا زینب

پیران کلانسرا زینب

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ذبیح نیا قمی فرشته

ذبیح نیا قمی فرشته

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رمضانی علی

رمضانی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیزاده مرشت زهرا

علیزاده مرشت زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شجاعی محنا

شجاعی محنا

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرزایی زرین کلایی علی محمد

میرزایی زرین کلایی علی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن زاده فطر مبینا

حسن زاده فطر مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محسنی فیروزجاهی بهاره

محسنی فیروزجاهی بهاره

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مشهدی محمدی صبا

مشهدی محمدی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آقابرارنژاد محمدامین

آقابرارنژاد محمدامین

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
درویشی سید محمد

درویشی سید محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
ملکی مریم

ملکی مریم

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
نوروزی مرتضی

نوروزی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیرین زاده الناز

شیرین زاده الناز

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
داداشی تنکابنی ریحانه

داداشی تنکابنی ریحانه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
داداشی تنکابنی سارا

داداشی تنکابنی سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جعفری رامین

جعفری رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامیان نیکتا

غلامیان نیکتا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حاجی آقاپور کله بستی کیانا

حاجی آقاپور کله بستی کیانا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شعبان نتاج خشکرودی فاطمه

شعبان نتاج خشکرودی فاطمه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خیرالامور مهستی السادات

خیرالامور مهستی السادات

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رمضان نیا سماکوش علی

رمضان نیا سماکوش علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پاکزاد ثابت هومن

پاکزاد ثابت هومن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشمی سلیمانی سید محمد مهدی

هاشمی سلیمانی سید محمد مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقدس زاده آرزو

مقدس زاده آرزو

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ضیاء تبار احمدی سید حنانه

ضیاء تبار احمدی سید حنانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رامش هانیه

رامش هانیه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صنعت پور حوریه

صنعت پور حوریه

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اکبری کناری فرهود

اکبری کناری فرهود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
میرقاسم پور احمدی سیده فاطمه

میرقاسم پور احمدی سیده فاطمه

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
باقرزاده امیررضا

باقرزاده امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورحسین میری فاطمه

پورحسین میری فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مهدوی قادی کلایی مهنا

مهدوی قادی کلایی مهنا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صادق زاده فاطمه

صادق زاده فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلمان نژاد حمیدرضا

سلمان نژاد حمیدرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمضان پور آمیجی مهرآسا

رمضان پور آمیجی مهرآسا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
یوسفی بیجاربنه احمد رضا

یوسفی بیجاربنه احمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیم زاده نقیبی مریم

رحیم زاده نقیبی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سعادتی کناری سید محمدرضا

سعادتی کناری سید محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
توسلی پانیذ

توسلی پانیذ

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سیدی وان علیا سحر

سیدی وان علیا سحر

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقر پور زهره

باقر پور زهره

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهیم پور حیدری عرفان

ابراهیم پور حیدری عرفان

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ضیائی فرد محمد

ضیائی فرد محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
معصوم پور فاطمه

معصوم پور فاطمه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بالازاده مرشت هادی

بالازاده مرشت هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سقایی کیمیا

سقایی کیمیا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدتبار کیانا

محمدتبار کیانا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رجب زاده محمد هادی

رجب زاده محمد هادی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خان بابایی مقری احسان

خان بابایی مقری احسان

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شیر محمدزاده سارگل

شیر محمدزاده سارگل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نیکونژاد فرد مبینا

نیکونژاد فرد مبینا

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پوررضا احمدی مهدیه

پوررضا احمدی مهدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قهرمانیان محمد علی

قهرمانیان محمد علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رمضان زاده معصومه

رمضان زاده معصومه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پورهادی کله بستی محمد

پورهادی کله بستی محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صفرنیا زهرا

صفرنیا زهرا

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پورمهدی شمیم

پورمهدی شمیم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قلی زاده حمید رضا

قلی زاده حمید رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریمیان کناری پارسا

کریمیان کناری پارسا

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پورعلی رها

پورعلی رها

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بالازاده مرشت محمد رضا

بالازاده مرشت محمد رضا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
غلامیان درزی نقیبی امیرعلی

غلامیان درزی نقیبی امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسینی سیده فاطمه زهرا

حسینی سیده فاطمه زهرا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نیک پوری پارسا

نیک پوری پارسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

8سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
گیلانی لاریمی صبا

گیلانی لاریمی صبا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اقا میری عربی زینب سادات

اقا میری عربی زینب سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نیکخواه فاطمه

نیکخواه فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده آرائی نسرین

اسماعیل زاده آرائی نسرین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کشوری هستی

کشوری هستی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خدادادیان علیرضا

خدادادیان علیرضا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظری نیا رضا

نظری نیا رضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوبکار دانیال

خوبکار دانیال

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خداداد هتکه پشتی پگاه

خداداد هتکه پشتی پگاه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی