آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آمل


گشتاسبی نمار نرگس

گشتاسبی نمار نرگس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

4سال کانونی / 37 آزمون

زبان
حدادی فاطمه زهرا

حدادی فاطمه زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
خسروی لاریجانی امیرمحمد

خسروی لاریجانی امیرمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رزاقی سینا

رزاقی سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

زبان
طاهونی هیوا

طاهونی هیوا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
توکلی پونه

توکلی پونه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حسن زاده مهدی

حسن زاده مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
ایزدی نیاکی سهند

ایزدی نیاکی سهند

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
حرکت بر خط راست (قسمت ششم ) از فیزیک 3 دوازدهم رياضي
دوازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی