آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آمل


رضائی امیرعلی

رضائی امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
محمدی تپه سجاد

محمدی تپه سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارسلان پارمیدا

ارسلان پارمیدا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
قاسمی نگین

قاسمی نگین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
اسدی سید محمد

اسدی سید محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارع احسان

زارع احسان

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امینی آیدا

امینی آیدا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ذاکر امیرمحمد

ذاکر امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خالقی صادق

خالقی صادق

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حسن نژاد عمران امیرمحمد

حسن نژاد عمران امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع طنین

زارع طنین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
یدالهی سهراب

یدالهی سهراب

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ملوک زاده یلدا

ملوک زاده یلدا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ولایی محمد جواد

ولایی محمد جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حسینی سید مهدی

حسینی سید مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سرمدی آنسه

سرمدی آنسه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فلاح مهدیه

فلاح مهدیه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدزاده امین

محمدزاده امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
ذکریایی محمدجواد

ذکریایی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سعادتی سحر

سعادتی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نعمتی فاطمه

نعمتی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیمی سامان

ابراهیمی سامان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمودی نشلی ساناز

محمودی نشلی ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دیده ور زهرا

دیده ور زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضائی محمدامین

رضائی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قبادی زینب

قبادی زینب

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ناصری نسترن

ناصری نسترن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زارع امیررضا

زارع امیررضا

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رمضانی جواد

رمضانی جواد

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

9سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حیدری محمدامین

حیدری محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آقاجانی طهورا

آقاجانی طهورا

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نظری آرشام

نظری آرشام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سلیمانی رقیه

سلیمانی رقیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نصیری کیمیا

نصیری کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ملک زاده کبریا مهدی

ملک زاده کبریا مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نامجو مطلق علیرضا

نامجو مطلق علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فتحی زهرا

فتحی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عراقی مهبد

عراقی مهبد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قلی زاده امیرمحمد

قلی زاده امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کرد سها

کرد سها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
محمدی نیاکی سید مجتبی

محمدی نیاکی سید مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کیائی علی اصغر

کیائی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بانی برمی نگین

بانی برمی نگین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ولی زاده پوریا

ولی زاده پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدی علی

عبدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابراهیمی ابوالفضل

ابراهیمی ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
غلامی احمدرضا

غلامی احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صدیقی آرمین

صدیقی آرمین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نصیری هانیه

نصیری هانیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شفیع زاده گتابی حیدر

شفیع زاده گتابی حیدر

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یقینی سپهر

یقینی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
یوسفی رویا

یوسفی رویا

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهداد مهبد

شهداد مهبد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
آهنگر بهایی علی

آهنگر بهایی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسکی مهدی

اسکی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
بشردوست پرند

بشردوست پرند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فدائیان امیرمسعود

فدائیان امیرمسعود

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پرویزی عمران امیرعلی

پرویزی عمران امیرعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
خورسندی پارسا

خورسندی پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سالار فرزین

سالار فرزین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شکری قادیکلائی زهرا

شکری قادیکلائی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
احسانی گلناز

احسانی گلناز

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امیری مغانجوقی مریم

امیری مغانجوقی مریم

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جباری ساقی

جباری ساقی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مسعودی علی

مسعودی علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کرم پور مریم

کرم پور مریم

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دماوندی شومیا مریم

دماوندی شومیا مریم

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ایزدی محمدامین

ایزدی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علوی نژاد مائده

علوی نژاد مائده

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسماعیلی حسین

اسماعیلی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسین زاده محمد

حسین زاده محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نادرنیا محمدمهدی

نادرنیا محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اکبری حمیدرضا

اکبری حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
توکلی لیدا

توکلی لیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فضلی محمدرضا

فضلی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
محمدزاده حسام

محمدزاده حسام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ارمکان رضا

ارمکان رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورقاسمی محراب

پورقاسمی محراب

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسدزاده اشکان

اسدزاده اشکان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
درویش البرز

درویش البرز

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسینی سید امیررضا

حسینی سید امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدی ابوالفضل

محمدی ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شعبانی محمدرضا

شعبانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمودی سیده محدثه

محمودی سیده محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعیلی یوسف

اسماعیلی یوسف

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نائیجی علی

نائیجی علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مهربان نیا امیر

مهربان نیا امیر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هزارجریبی مهرآفرین

هزارجریبی مهرآفرین

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شهابی ابوالفضل

شهابی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
وشتانی پیوند

وشتانی پیوند

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحیمی مسعود

رحیمی مسعود

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
متولی محدثه

متولی محدثه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
زارعی سیدمحمدحسین

زارعی سیدمحمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستم پور مبینا

رستم پور مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فریدی چلابی پارسا

فریدی چلابی پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
شکوری کبری

شکوری کبری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کیانفر هدیه

کیانفر هدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائی سیدامیرمحمد

رضائی سیدامیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
قدیری محمدحسین

قدیری محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسین زاده مهدی

حسین زاده مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اعتضادی رضا

اعتضادی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خانزاد مهدیه

خانزاد مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ذبیحی سید مجتبی

ذبیحی سید مجتبی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کاوه امیرکیان

کاوه امیرکیان

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده ابوالفضل

اسماعیل زاده ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اخوان آریج محمدرضا

اخوان آریج محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدی ابوالفضل

اسدی ابوالفضل

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رمضانی نیما

رمضانی نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جلالیان رزوان

جلالیان رزوان

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ضیایی راد محمد

ضیایی راد محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
محمدی سید آرمین

محمدی سید آرمین

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ولائی مهدی

ولائی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بور مهراد

بور مهراد

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تجن جاری فاطمه

تجن جاری فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دسترنج معصومه

دسترنج معصومه

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
کاویان پور دانیال

کاویان پور دانیال

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسکری عرفان

عسکری عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نصیری مریم

نصیری مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
امیرکلایی مهنا

امیرکلایی مهنا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارع ابوالفضل

زارع ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جوانمرد محمدمهدی

جوانمرد محمدمهدی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسمعیلی فاطمه

اسمعیلی فاطمه

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نوایی منوچهر

نوایی منوچهر

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رئیسی بهانی محمود

رئیسی بهانی محمود

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
تکاو عارف

تکاو عارف

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سالار امیر علی

سالار امیر علی

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دهقان حداد کیمیا

دهقان حداد کیمیا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ارجنگ نیما

ارجنگ نیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ولی زاده نیا طاهره

ولی زاده نیا طاهره

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اصغرپور محمدحسین

اصغرپور محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدابخشی امین

خدابخشی امین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عطایی تارا

عطایی تارا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی