خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خلخال

بیرامی امیررضا

بیرامی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ازمون علی

ازمون علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جعفرزاده محمدرضا

جعفرزاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نظری سیدمحمدصادق

نظری سیدمحمدصادق

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شهیدی نیما

شهیدی نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
گل محمدی یاسمین

گل محمدی یاسمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
بهمنی حمید رضا

بهمنی حمید رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صادقی امیر حسین

صادقی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پیران علی

پیران علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عبدی مریم

عبدی مریم

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هامونی هادی

هامونی هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی