تربت جام

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تربت جام

غفوری الناز

غفوری الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کاردان فاطمه

کاردان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رادتی احمد ابادی نگین

رادتی احمد ابادی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سراج احمدی سپهر

سراج احمدی سپهر

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
شیری مهران

شیری مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
یوسفی اسیه

یوسفی اسیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
اقدام یاسمین

اقدام یاسمین

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
تکلو پریناز

تکلو پریناز

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
صالحی احسان

صالحی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صاحبدل رحمت

صاحبدل رحمت

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صابری زاده زهرا

صابری زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اربابی طیبه

اربابی طیبه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احتشامی محمد امین

احتشامی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خدابخشی فرزانه

خدابخشی فرزانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رسولی حسنی

رسولی حسنی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حاجی امیر پور سیما

حاجی امیر پور سیما

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
سینایی الهام

سینایی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شیردل عباس آباد آیدا

شیردل عباس آباد آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
دری حیانو زینب

دری حیانو زینب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خیرالهی مهران

خیرالهی مهران

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کشوری فاطمه

کشوری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حبیبی فاطمه

حبیبی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
زنگنه سعیده

زنگنه سعیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
لعل پور اسما

لعل پور اسما

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروی سینا

خسروی سینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی زهرا

حسینی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رحیمی حانیه

رحیمی حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ملازاده نوید

ملازاده نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مومن نگین

مومن نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بتوئی پوریا

بتوئی پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اسکندری ابدال ابادی علی

اسکندری ابدال ابادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی بنکدار عدنان

احمدی بنکدار عدنان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مهربان معصومه

مهربان معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خوافی مهلا

خوافی مهلا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دامن پاک مطهره

دامن پاک مطهره

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
هنری یونس

هنری یونس

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
غوریانی شقایق

غوریانی شقایق

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
کمال پور میکاییل

کمال پور میکاییل

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

9سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
بهرامی رضا

بهرامی رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
بانوئی نجمه

بانوئی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خاوه وحید

خاوه وحید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سلطانی امیر

سلطانی امیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
کریمی فورک یاسمن

کریمی فورک یاسمن

نقاشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
یار محمدی صالحه

یار محمدی صالحه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خسروی هادی

خسروی هادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بستانی صدف

بستانی صدف

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
غفاری محمد صالح

غفاری محمد صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قادری مهتاب

قادری مهتاب

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
حسینی سیده سارا

حسینی سیده سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حمیدی یگانه

حمیدی یگانه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اله دادی طنین

اله دادی طنین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شربتی علی

شربتی علی

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مشهدی علی

مشهدی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
دلدار ابدال اباد علی

دلدار ابدال اباد علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی سید علیرضا

حسینی سید علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طاهری عارفه

طاهری عارفه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ارمین نعیمه

ارمین نعیمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
مروی امیرمحمد

مروی امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کمال پور سمیه

کمال پور سمیه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نظری امیر

نظری امیر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
کیمیایی ملیکا

کیمیایی ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محبتی راد مهسا

محبتی راد مهسا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باخرزی زهرا

باخرزی زهرا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
براتی فائزه

براتی فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 40 آزمون

زبان
منصوری فائزه

منصوری فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

زبان
بیرمی محمود ابادی هانیه

بیرمی محمود ابادی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی ایدا

ابراهیمی ایدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
حسنی شعیب

حسنی شعیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نوروزی مریم

نوروزی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
احمدی تیموری محمد

احمدی تیموری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
جمشیدیان امنه

جمشیدیان امنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسحاقی نازنین

اسحاقی نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهاب احمدی نیکتا

شهاب احمدی نیکتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شهباز ثانی رضا

شهباز ثانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خدادادی امیر حسین

خدادادی امیر حسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پرویزی نیا زبیر

پرویزی نیا زبیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمودی کاریزنوئی احسان

محمودی کاریزنوئی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی یلدا

حمیدی یلدا

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سلیمی سمیه

سلیمی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بهادری محمد بابر

بهادری محمد بابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رسولی زاده معین

رسولی زاده معین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسحاقی ایل بیگی محمد علی

اسحاقی ایل بیگی محمد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
غیور شهرنوی رضا

غیور شهرنوی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سپهری بهاره

سپهری بهاره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحمانی کوه سفیدی ناعمه

رحمانی کوه سفیدی ناعمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ناصری فر عرفان

ناصری فر عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حیدری منش بشرا

حیدری منش بشرا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خاکی زهرا

خاکی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جامی الاحمدی محمد نعیم

جامی الاحمدی محمد نعیم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کبودانی محمد

کبودانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یوسفی مدثر

یوسفی مدثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمودی اسما

محمودی اسما

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عابدی عرفان

عابدی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مصطفوی زینب

مصطفوی زینب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سروری جامی علی

سروری جامی علی

گردشگري|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
الهی امیر

الهی امیر

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فندختی امیر محمد

فندختی امیر محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرابی مهاجر سها

سرابی مهاجر سها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رنجبر صادق

رنجبر صادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فیضی عباس

فیضی عباس

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صابری علی

صابری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کهن اسامه

کهن اسامه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رحیمی مبین

رحیمی مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضويچ

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صمیمی فر شادی

صمیمی فر شادی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جامی مرصاد

جامی مرصاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حنفی محمود ابادی سحر

حنفی محمود ابادی سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیمی پرستو

رحیمی پرستو

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خافی نو بهار غلامخانه ی امید

خافی نو بهار غلامخانه ی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شادمان وحید رضا

شادمان وحید رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نصرت افشین

نصرت افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شهری طهورا

شهری طهورا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غوریانی زینب

غوریانی زینب

علوم سياسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خانی شکیبا

خانی شکیبا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دوربینیان جامی ساجده

دوربینیان جامی ساجده

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمی جامی علی

قاسمی جامی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سراج احمدی بهنام

سراج احمدی بهنام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جاقوری مهدیس

جاقوری مهدیس

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پهلوان عظیمی امیر حسین

پهلوان عظیمی امیر حسین

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اسماعیل جامی فاطمه

اسماعیل جامی فاطمه

علوم دامي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صاحبی فرد فائزه

صاحبی فرد فائزه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دیبائیان مهدی

دیبائیان مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خاص احمدی لاله

خاص احمدی لاله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میر احمدی هایده

میر احمدی هایده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
محمدزاده مهرداد

محمدزاده مهرداد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نصرتی راحله

نصرتی راحله

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسحقی ایل بیگی انیسا

اسحقی ایل بیگی انیسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
مرادی میش مست قاسم

مرادی میش مست قاسم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اخترنیا یسنا

اخترنیا یسنا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قدرتی نگار

قدرتی نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رحیمی ناعمه

رحیمی ناعمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلجوقی مهروز

سلجوقی مهروز

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نجاری نصر ابادی فائزه

نجاری نصر ابادی فائزه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
امینی گلثوم

امینی گلثوم

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جامی اطلسی

جامی اطلسی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پلویی میترا

پلویی میترا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دلاور فاطمه

دلاور فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
چوپانی زلیخا

چوپانی زلیخا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رودی روح الله

رودی روح الله

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
توانا خدیجه

توانا خدیجه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرید احمدی مریم

مرید احمدی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مهدی نیا علی

مهدی نیا علی

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جاقوری شقایق

جاقوری شقایق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ایاره محمد

ایاره محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهیمی فقیهه

ابراهیمی فقیهه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کلالی سید امیر حسین

کلالی سید امیر حسین

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نور محمدی زوری پروین

نور محمدی زوری پروین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سلجوقی میعاد

سلجوقی میعاد

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی