تفت

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تفت

منتظر مهران

منتظر مهران

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی