بهار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهار

موسوی لقمان سیده آمنه

موسوی لقمان سیده آمنه

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
گل محمدی علی

گل محمدی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدن

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طالبی ریحانه

طالبی ریحانه

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پاکیزه نیما

پاکیزه نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
صادقی محمدمهدی

صادقی محمدمهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
درجزینی زهرا

درجزینی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمودی علی

محمودی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوینده خرم مهدی

پوینده خرم مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طالبی مهشید

طالبی مهشید

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
غلامی زهرا

غلامی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی محمدرضا

دهقانی محمدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اصلانی راضیه

اصلانی راضیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
هاشمی نشان سیده فاطمه

هاشمی نشان سیده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جعفری صارم علی

جعفری صارم علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باقری محمدحسین

باقری محمدحسین

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقی هدایت احسان

صادقی هدایت احسان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مقدسی برازنده مریم

مقدسی برازنده مریم

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
رحمانی صادق ریحانه

رحمانی صادق ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صالحی خشنودی هانیه

صالحی خشنودی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عزیزی علی

عزیزی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نوری گلشاد محدثه

نوری گلشاد محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زارعی حسین

زارعی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
طالبی ابوالفضل

طالبی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمانی محمدامین

سلیمانی محمدامین

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عباسی شیرین

عباسی شیرین

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طلائی شعار محمدحسین

طلائی شعار محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مرادی زهره

مرادی زهره

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمانی علی

رحمانی علی

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ساغرچی سارا

ساغرچی سارا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

11سال کانونی / 172 آزمون

ریاضی
معماری خواه سیدمحمدرضا

معماری خواه سیدمحمدرضا

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ولی اقبال فاطمه زهرا

ولی اقبال فاطمه زهرا

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
یونسی فاطمه

یونسی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانی امیرحسین

جهانی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عزیزی محسن

عزیزی محسن

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حدیث طریق زهرا

حدیث طریق زهرا

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غنی هنر ابوالفضل

غنی هنر ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قاسملو محمدجواد

قاسملو محمدجواد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هادئی سید محمد متین

هادئی سید محمد متین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
منصوری پاکدل نگین

منصوری پاکدل نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ملکی زهرا

ملکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ده پیازی مرضیه

ده پیازی مرضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نوروزی سلیم مریم

نوروزی سلیم مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پاسدارتشویق ‌فاطمه

پاسدارتشویق ‌فاطمه

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
امامی مرتضی

امامی مرتضی

روانشناسي|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شفیعی موفق زهرا

شفیعی موفق زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طالبی فاطمه

طالبی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمانی مهدی

رحمانی مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دوستی فاطمه

دوستی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وزیری کمال ستایش

وزیری کمال ستایش

زبان وادبيات عربي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نصیری همراه امیرحسین

نصیری همراه امیرحسین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بهمنی عصر حوریه

بهمنی عصر حوریه

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه زهرا

جعفری فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عسگری قهرمان حمیدرضا

عسگری قهرمان حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
همایونی اکمل علی

همایونی اکمل علی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضائی منش مجتبی

رضائی منش مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ابراهیمی موقر سعید

ابراهیمی موقر سعید

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی