همدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر همدان


فرزادسیر علیرضا

فرزادسیر علیرضا

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

هنر
حیدری مبینا

حیدری مبینا

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

هنر
سهل البیع فاطمه

سهل البیع فاطمه

عکاسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
بیات فاطمه

بیات فاطمه

نقاشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
عبدالملکی آلاله

عبدالملکی آلاله

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر