بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بانه

سرشیوی باران

سرشیوی باران

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
حسنی ژوان

حسنی ژوان

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سرشیوی غزال

سرشیوی غزال

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
پیروزی یاسا

پیروزی یاسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزیزی رامیار

عزیزی رامیار

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کهزادی سهراب

کهزادی سهراب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 82 آزمون

زبان
یونسی ثنا

یونسی ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحی سوزان

صالحی سوزان

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امین زاده دلنیا

امین زاده دلنیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدپور اوین

احمدپور اوین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی متین

صالحی متین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

زبان
عباسی عاطفه

عباسی عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلیمانزاده مهناز

سلیمانزاده مهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رشیدی نیلوفر

رشیدی نیلوفر

صنايع دستي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
شربتی پیام

شربتی پیام

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بختیاری دینا

بختیاری دینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
محمدمرادی آرمین

محمدمرادی آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عبدالهی بهمن

عبدالهی بهمن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کریم پور ادیبه

کریم پور ادیبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسین زاده دریا

حسین زاده دریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدی رامیار

احمدی رامیار

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رسولیان مبین

رسولیان مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحیم پور محمد

رحیم پور محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبداله زاده بانه عسل

عبداله زاده بانه عسل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعیدی محسن

سعیدی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رشیدی کیانوش

رشیدی کیانوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نصرالهی هیمن

نصرالهی هیمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ظاهری مبین

ظاهری مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امینی پارسا

امینی پارسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
سلیمی رامین

سلیمی رامین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمودی سایه

محمودی سایه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
احمدی ساریه

احمدی ساریه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهرامی مبین

بهرامی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رئوفی روژین

رئوفی روژین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پیره معصومه

پیره معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدی سینا

محمدی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبداله پور ولید

عبداله پور ولید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قادری نگین

قادری نگین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فتاحی ثنا

فتاحی ثنا

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارعی زاده زانکو

زارعی زاده زانکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودی محسن

محمودی محسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ظهریان آکام

ظهریان آکام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنی هلال

حسنی هلال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کریمی محمد الیاس

کریمی محمد الیاس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فاتحی مبین

فاتحی مبین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مخلصی سروه

مخلصی سروه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شریفی هژار

شریفی هژار

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودیان رامین

محمودیان رامین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کریمی هیرو

کریمی هیرو

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضا پور سیمین

رضا پور سیمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان-نيمسال ودم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
احمدی دیاری

احمدی دیاری

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی ساکو

محمدی ساکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودی آکو

محمودی آکو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علیزاده پرهام

علیزاده پرهام

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمودیان هانیه

محمودیان هانیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارعی سارینا

زارعی سارینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادریان گلستان

نادریان گلستان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خالدی شبنم

خالدی شبنم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزیزی مهرشاد

عزیزی مهرشاد

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسینی کوثر

حسینی کوثر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
توکلی آرش

توکلی آرش

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فتاحی تانیا

فتاحی تانیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حمزه پور آیدا

حمزه پور آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی هومن

محمدی هومن

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبداله نژاد پیام

عبداله نژاد پیام

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رمضانی تارا

رمضانی تارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی جمشید

محمدی جمشید

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی هانا

حسینی هانا

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قادری میثم

قادری میثم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علیمحمدی عسل

علیمحمدی عسل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کریمی میثم

کریمی میثم

علوم ورزشي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رحمانی محمد

رحمانی محمد

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید