دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دالاهو


فرج الهی ارسطو

فرج الهی ارسطو

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
میرعبدالی سیده ستاره

میرعبدالی سیده ستاره

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
منصوری ابوالفضل

منصوری ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | محروم-بومي زلزله زده استان کرمانشاه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی