ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ازنا

مرادی ایمان

مرادی ایمان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
جان بزرگی ابوالفضل

جان بزرگی ابوالفضل

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
قاسمی سبحان

قاسمی سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
عبدالرحیمی نسترن

عبدالرحیمی نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مهدوی فاطمه

مهدوی فاطمه

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
خلیلی مهدی

خلیلی مهدی

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
دهقان جلال

دهقان جلال

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسلامی فرد زهرا

اسلامی فرد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رمضانی رضا

رمضانی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
سلیمانی سوگند

سلیمانی سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پولادوند سجاد

پولادوند سجاد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آسترکی سجاد

آسترکی سجاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اکبری یگانه

اکبری یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کریمی محمد

کریمی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ذلقی مائده

ذلقی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
کرمی علی

کرمی علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
چوگان حسین

چوگان حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
ذلقی فاطمه

ذلقی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
لکی رضا

لکی رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شهبازی الهه

شهبازی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ورمزیاری محمدرضا

ورمزیاری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلطانی علی

سلطانی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عبدالوند ابوالفضل

عبدالوند ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
موگویی علی

موگویی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قاسمی احسان

قاسمی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بهمنی هادی

بهمنی هادی

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
‌لک ابوالفضل

‌لک ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
لک‌ زهرا

لک‌ زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عظیمی سیده مهلا

عظیمی سیده مهلا

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حاجی بنده حسن

حاجی بنده حسن

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جعفری امیر حسین

جعفری امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
بیات محمد

بیات محمد

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بخشوده عرشیا

بخشوده عرشیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی