الشتر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر الشتر

میرزایی فرد محمد مهدی

میرزایی فرد محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسین پور غزل

حسین پور غزل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فلاح میلاد

فلاح میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حیدری مطلق خشایار

حیدری مطلق خشایار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کولیوند فاطمه

کولیوند فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عزیزپور فاطمه

عزیزپور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
گروسی سیدنیما

گروسی سیدنیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فولاد وند حسین

فولاد وند حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمیان بهنام

کریمیان بهنام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بیگلری سبحان

بیگلری سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نورمحمدی امیرمحمد

نورمحمدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رشنو امیرحسین

رشنو امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسنوند سینا

حسنوند سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حیدری محمد

حیدری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یوسفوند فاطمه

یوسفوند فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
حسنوند محمود زاده احمد رضا

حسنوند محمود زاده احمد رضا

فرش|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
حسنوند محمد حسین

حسنوند محمد حسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
یوسفوند پویا

یوسفوند پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسنوند محسن

حسنوند محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حسنوند معصومه

حسنوند معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سبزیان حسین

سبزیان حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
باباعلی زهرا

باباعلی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شفیعی محمد

شفیعی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسنوند فائزه

حسنوند فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فولادوند علی

فولادوند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فولادوند اسماء

فولادوند اسماء

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امیری رضوان

امیری رضوان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حق نظری پیمان

حق نظری پیمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدریان محمد آبادی فاطمه

حیدریان محمد آبادی فاطمه

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری فائزه

امیری فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حق نظری فائزه

حق نظری فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
میرزایی حسنوند زهرا

میرزایی حسنوند زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جوانمرد سینا

جوانمرد سینا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
فولادوند امیر رضا

فولادوند امیر رضا

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نوروزی ابراهیم

نوروزی ابراهیم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امیری سمر

امیری سمر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ولیپور حانیه

ولیپور حانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یوسفس فرد محمد

یوسفس فرد محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مومنی فاطمه

مومنی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رشیدی فرشته

رشیدی فرشته

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسنوند حانیه

حسنوند حانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کریمی فر سعید

کریمی فر سعید

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیخی محمد جواد

شیخی محمد جواد

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کاکولوند مصطفی

کاکولوند مصطفی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسدالهی حانیه

اسدالهی حانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصیر پور محمد

نصیر پور محمد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی