شهربابك

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شهربابك

خراسانی طاهری معصومه

خراسانی طاهری معصومه

مجسمه سازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
مومنی گزستان معظمه

مومنی گزستان معظمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
ریاحی مدوار محمدرضا

ریاحی مدوار محمدرضا

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معصومی مهرداد

معصومی مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
زین الدینی پردیس

زین الدینی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
شمسی سروشک فاطمه زهرا

شمسی سروشک فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تقی زاده فاطمه

تقی زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سیفی شیرین

سیفی شیرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
صالحی فرنوش

صالحی فرنوش

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
صبوریان حدیث

صبوریان حدیث

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بهزادی فائزه

بهزادی فائزه

معماري داخلي|دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زین الدینی میمند فرزین

زین الدینی میمند فرزین

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مومنی زینب

مومنی زینب

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفریان ندیکی امیرحسین

جعفریان ندیکی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ریاحی مریم

ریاحی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
استبرقی ابوالفضل

استبرقی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فتحی شهربابکی علی

فتحی شهربابکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمودی فرهاد

محمودی فرهاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جعفری مینا

جعفری مینا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودی میمند ابوالفضل

محمودی میمند ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی مریم

احمدی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محلاتیان طیبه السادات

محلاتیان طیبه السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
برخورداری مهرنوش

برخورداری مهرنوش

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زین الدینی زهره

زین الدینی زهره

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 96 آزمون

هنر
احمدپور مبینا

احمدپور مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پورغریبشاهی فاطمه

پورغریبشاهی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
محمودی مهسا

محمودی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهیمی میمند زهرا

ابراهیمی میمند زهرا

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کمالی زهرا

کمالی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رئیسی زهرا

رئیسی زهرا

علوم تربيتي|دانشکده علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
امیر کافی مرضیه

امیر کافی مرضیه

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صادقی محمدحسین

صادقی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
امینی بابک منصوره

امینی بابک منصوره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سالاری کنگ علیرضا

سالاری کنگ علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پورمحمودیان هانیه

پورمحمودیان هانیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کربلائی زاده بابکی علیرضا

کربلائی زاده بابکی علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کریمیان ابدر زهرا

کریمیان ابدر زهرا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سفلائی فاطمه

سفلائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
زین الدینی مقدم امیرحسین

زین الدینی مقدم امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زرمهی شهربابک امیررضا

زرمهی شهربابک امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نیمجردی هما

نیمجردی هما

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

انسانی
شفازاده بابکی محمدجواد

شفازاده بابکی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
غفور هاوشکی مهدیه

غفور هاوشکی مهدیه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مهدوی شایسته

مهدوی شایسته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
طاهر نژاد فاطمه

طاهر نژاد فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بیگی زینب

بیگی زینب

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاسمیان ناهید

قاسمیان ناهید

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعیلی سارایی سحر

اسماعیلی سارایی سحر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
هاشمیان امینه

هاشمیان امینه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طهماسبی ریحانه

طهماسبی ریحانه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سالاری مطهره

سالاری مطهره

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

زبان
خالقیان کمسرخی محمدحسین

خالقیان کمسرخی محمدحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
کاظمی کاوه

کاظمی کاوه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمودی شیرین

محمودی شیرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادی گهرت محمد

مرادی گهرت محمد

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
صفی خبری نفیسه

صفی خبری نفیسه

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
زینلیان علی

زینلیان علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رضائی بهزادی علی

رضائی بهزادی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اسدی حمیدرضا

اسدی حمیدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
افخمی زهرا

افخمی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سالاری امین

سالاری امین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدی کرم علی

اسدی کرم علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پوربرفه محمد

پوربرفه محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلمانی نسب علی

سلمانی نسب علی

مهندسي صنايع|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسینیان دهشتران سیدیوسف

حسینیان دهشتران سیدیوسف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قادری رویا

قادری رویا

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مرادی کمسرخ محمد

مرادی کمسرخ محمد

مديريت مالي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خورسندی الهه

خورسندی الهه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
واحدی راویزی جواد

واحدی راویزی جواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پورمحمودیان روح اله

پورمحمودیان روح اله

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
رحیم زاده علیرضا

رحیم زاده علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
پور اسماعیلیان مینا

پور اسماعیلیان مینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مومنی نسب مطهره

مومنی نسب مطهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
میمندی نیا محمدجواد

میمندی نیا محمدجواد

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خرم خو فریبا

خرم خو فریبا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پورفتحیان ابوالفضل

پورفتحیان ابوالفضل

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
طالب زاده مهسا

طالب زاده مهسا

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سالاری کنگ علیرضا

سالاری کنگ علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
اله قلی شهربابک افشین

اله قلی شهربابک افشین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملایی فاطمه

ملایی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شمس الدینی سفلی حسین

شمس الدینی سفلی حسین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عسکری نژاد محمدحسین

عسکری نژاد محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسین زاده سیدعلیرضا

حسین زاده سیدعلیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضاحسینی بهاره

رضاحسینی بهاره

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ریاحی فاطمه

ریاحی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مومنی فاطمه

مومنی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امینی عاطفه

امینی عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کربلائی میرزا شهربابکی ابوالفضل

کربلائی میرزا شهربابکی ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسحاقیان شهربابکی سید علیرضا

اسحاقیان شهربابکی سید علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فتحی راویز مهران

فتحی راویز مهران

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ریاحی مدوار علیرضا

ریاحی مدوار علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهیم پورامردوئیه محمدحسین

ابراهیم پورامردوئیه محمدحسین

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظریان گودگز علی اصغر

نظریان گودگز علی اصغر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
وهاب زاده زینب

وهاب زاده زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
طهماسبی آبدر سارا

طهماسبی آبدر سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شکریان سحر

شکریان سحر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شریعت پناه هانیه

شریعت پناه هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زین الدینی میمند علی

زین الدینی میمند علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سالاری مریم

سالاری مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امین پور پیرجل الهه

امین پور پیرجل الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جعفری محمد رضا

جعفری محمد رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عباسیان مقدم ابوالفضل

عباسیان مقدم ابوالفضل

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زین الدینی ناهید

زین الدینی ناهید

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پور فتحیان فاطمه

پور فتحیان فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خالقیان کمسرخی مهدی

خالقیان کمسرخی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پورجعفریان فاطمه

پورجعفریان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کریم زاده نسرین

کریم زاده نسرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی فر غزاله

محمدی فر غزاله

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
یحیویان محمدعلی

یحیویان محمدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
معززی غزاله

معززی غزاله

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
استبرقی امیرحسین

استبرقی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مومنی زهرا

مومنی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ابراهیمی میمند محمدرضا

ابراهیمی میمند محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمودی میمند محمدباقر

محمودی میمند محمدباقر

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کارگربرزی فاطمه

کارگربرزی فاطمه

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
میمندی نیابابکی مینا

میمندی نیابابکی مینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غير انتفاعي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میرزایی کوثر

میرزایی کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحیمی جوزم زهرا

رحیمی جوزم زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
منگلی کمسفید محمدعلی

منگلی کمسفید محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهیمی میمند فاطمه

ابراهیمی میمند فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسکریان ناهید

عسکریان ناهید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خبری محمدجواد

خبری محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
میرزاپور فاطمه

میرزاپور فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

10سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
بشارت علیرضا

بشارت علیرضا

جغرافيا|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فاتحی فاطمه

فاتحی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سنجری فائزه

سنجری فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی منصوره

ابراهیمی منصوره

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شکاری دهج حسین

شکاری دهج حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پورفتحیان الهام

پورفتحیان الهام

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفریان هانیه

جعفریان هانیه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمودی مریم سادات

محمودی مریم سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمودی میمند هانیه

محمودی میمند هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قائینی زاده الهام

قائینی زاده الهام

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهابی مقدم زهرا

شهابی مقدم زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رمضانی شهلا

رمضانی شهلا

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بلوردی خاطره

بلوردی خاطره

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مومنی محمدحسین

مومنی محمدحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میمندی مهدیس

میمندی مهدیس

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کمسفیدی زهرا

کمسفیدی زهرا

ايران شناسي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یحیوی موسی سید محمد جواد

یحیوی موسی سید محمد جواد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
برخورداریان فاطمه

برخورداریان فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زین الدینی فاطمه

زین الدینی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترابی محمد

ترابی محمد

مديريت صنعتي|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادی شهره

مرادی شهره

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اوج -ابيک قزوين | غير انتفاعي

7سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
نصیبیان فاطمه

نصیبیان فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی