تهران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تهران


لسانی مهریار

لسانی مهریار

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
جلالی فراهانی سپیده

جلالی فراهانی سپیده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
خضری هاله

خضری هاله

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
وکیلی دنیا

وکیلی دنیا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
شاه حسینی سوگند

شاه حسینی سوگند

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
یاوری ندا

یاوری ندا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
میرغضنفری سیدحامد

میرغضنفری سیدحامد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
مازیار ملیکا

مازیار ملیکا

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
رنجبر نگار

رنجبر نگار

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
آزادی امیر

آزادی امیر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
قیدی مهتاب

قیدی مهتاب

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
دهقانی تفتی ثنا

دهقانی تفتی ثنا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
محرابی عرفان

محرابی عرفان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
بهرام زاده رهنی امیرمهدی

بهرام زاده رهنی امیرمهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
کاشانی سحر

کاشانی سحر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
رباط جزی شیواسادات

رباط جزی شیواسادات

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
یعقوبی سحر

یعقوبی سحر

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
کریم زاده محدثه

کریم زاده محدثه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
طباطبائی سیده سارا

طباطبائی سیده سارا

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
اقبالی مهربانی آیناز

اقبالی مهربانی آیناز

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
الیاسی هدی

الیاسی هدی

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
چاوشی چکامه

چاوشی چکامه

زبان چيني|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

زبان
ایران پور حانیه

ایران پور حانیه

زبان وادبيات ژاپني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
رفیعی محدثه

رفیعی محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
وکیلی هستی

وکیلی هستی

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
صمدی پندار یاسمن

صمدی پندار یاسمن

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
شیشه چی مهتاب

شیشه چی مهتاب

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
جعفری نژاد فاطمه

جعفری نژاد فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رحیمی فرد ایلیا

رحیمی فرد ایلیا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
نصیری متین

نصیری متین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
میری هما

میری هما

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
پوراکبری مونا

پوراکبری مونا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
شهبازی مرضیه

شهبازی مرضیه

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
قربانی سارا

قربانی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
کرابی فاطمه

کرابی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
غیاثوند حوریه

غیاثوند حوریه

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
مزرعه فراهانی رومینا

مزرعه فراهانی رومینا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
یوسفی الهه

یوسفی الهه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
میراحسنی سارا

میراحسنی سارا

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
آقائی محدثه

آقائی محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
کرمی محیا

کرمی محیا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
چمنی الهه

چمنی الهه

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
موسوی نادیا سادات

موسوی نادیا سادات

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
یوسفی رامندی یاسمن

یوسفی رامندی یاسمن

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
ارهمی قره تپه آیدا

ارهمی قره تپه آیدا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
مرجبی ستایش

مرجبی ستایش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
مظلوم جعفرآبادی علی

مظلوم جعفرآبادی علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
امیری حسین

امیری حسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
حسین پور نجاتی محمدحسین

حسین پور نجاتی محمدحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
نجفی مهدی

نجفی مهدی

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

زبان
فرهانی زهرا

فرهانی زهرا

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
مجیدی محدثه

مجیدی محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
قمری فرد پویا

قمری فرد پویا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
پورشعبان مازندارنی سعید

پورشعبان مازندارنی سعید

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
عبدوس نیایش

عبدوس نیایش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
ریاضی فاطمه

ریاضی فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
فرضی زاده خرم ابادی محمدرضا

فرضی زاده خرم ابادی محمدرضا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
افتخارپورحسینی الهه

افتخارپورحسینی الهه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
طالعی سارینا

طالعی سارینا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
علیین ارشیا

علیین ارشیا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ناصری کریم وند پرنیان

ناصری کریم وند پرنیان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
اناری حانیه

اناری حانیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مفيد-قم /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
رهنما پویا

رهنما پویا

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
اقبالی عطیه

اقبالی عطیه

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غير انتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان