كياشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر كياشهر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
حسينى روناك سادات ریاضی مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 78
رستگار باغى ریاضی هنرهاي چندرسانه اي | دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه دانشگاه هنر اسلامي تبريز 4سال از اول دبيرستان 54
حسينى توچائى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
پورنبى حسن كياده ریاضی مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 37
معبودى اشمان كماچالى تجربی زيست شناسي سلولي ومولکولي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
آقابرارى حسن كياده ریاضی مهندسي برق | دانشگاه سمنان | شبانه دانشگاه سمنان 4سال از اول دبيرستان 66