چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر چابكسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
نصيرى فاطمه تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال کانونی 47
كريمى صادق ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 2سال کانونی 31
خانجانى دوران محله تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 1سال کانونی 15
رفعت تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال کانونی 19
قنبرى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) 2سال کانونی 34
كهنمويى انسانی جغرافيا | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال کانونی 17
قاسم نژاد تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 3سال کانونی 54
قنبرى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) 1سال کانونی 12
يكتا قاسم آبادى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان 4سال کانونی 57
غريب نواز انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 14
برارى تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 20
باقى پور انسانی جامعه شناسي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال کانونی 17