املش

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر املش

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
صفرى حميدرضا ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران 2سال از سوم دبيرستان 37
حسينى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 21
واحدى تجربی فيزيوتراپي | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه دانشگاه علوم پزشکي بابل 1سال از چهارم دبيرستان 17
صفرپور املشى تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 6سال از دوم راهنمايي 126
لطفى تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري 4سال از اول دبيرستان 67
على پناه تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 82
دست افكن ریاضی مهندسي اپتيک وليزر | دانشگاه بناب | روزانه دانشگاه بناب 2سال از سوم دبيرستان 20
مهرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) 1سال از چهارم دبيرستان 12
دوستى انسانی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 34
عزتى انسانی زبان وادبيات فارسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
عينى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
خيرى ریاضی علوم کامپيوتر | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 17
شيخ حسينى انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 16
حسن زاده ثابت تجربی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) 1سال از چهارم دبيرستان 18
اكبرى تجربی مامايي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) 2سال از سوم دبيرستان 29
رستمى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه مراغه | روزانه دانشگاه مراغه 3سال از دوم دبيرستان 28
ديبه خسروى تجربی بهداشت عمومي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 4سال از اول دبيرستان 65
نورائى صوفى ریاضی مهندسي نقشه برداري | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 12
حيدرى انسانی حسابداري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 45
دست افكن ریاضی مهندسي صنايع | مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه مجتمع آموزش عالي گناباد 2سال از سوم دبيرستان 20
سيفى پور ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 10
طالبى انسانی علوم سياسي | دانشگاه بجنورد | روزانه دانشگاه بجنورد 1سال از چهارم دبيرستان 14
پيلسته انسانی مترجمي زبان عربي | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين 1سال از چهارم دبيرستان 17
رحيمى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه دانشگاه بزگمهر قاينات 1سال از چهارم دبيرستان 14
حسن پناه تجربی مديريت بازرگاني | دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه دانشگاه گلستان - گرگان 4سال از اول دبيرستان 47