لشت نشا

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر لشت نشا

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
باقرى نيا مهدى ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 19
صيادى انسانی علوم تربيتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 24