بندرانزلي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرانزلي

قاسمى نژاد آيدا

قاسمى نژاد آيدا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فضلى فر

فضلى فر

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خطيبى رودبار سرا شبنم

خطيبى رودبار سرا شبنم

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمد زاده گل سپيدى

احمد زاده گل سپيدى

تکنولوژي پرتوشناسي | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حيدرى احمد رضا

حيدرى احمد رضا

ارتباطتصويري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
دقيق روحى بهار

دقيق روحى بهار

دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عقلى باغى ياسمن

عقلى باغى ياسمن

روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نيكو داود

نيكو داود

مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
نهاوندى

نهاوندى

روانشناسي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فاضلى خامسى سيده نازنين

فاضلى خامسى سيده نازنين

نقاشي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
نورى

نورى

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح

فلاح

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فكور گلو

فكور گلو

مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بهشتى

بهشتى

مهندسي مکانيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صياد كامل

صياد كامل

مهندسي معماري | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مهر آرا

مهر آرا

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
استوار

استوار

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تبرى خميران

تبرى خميران

داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صياد كامل

صياد كامل

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسين

حسين

مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نورى زاده

نورى زاده

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
پادكان

پادكان

مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مهندسي برق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پور ارض

پور ارض

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سماك مقدم

سماك مقدم

گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آزادى

آزادى

شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مشتاقى فرد

مشتاقى فرد

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رضا زاده

رضا زاده

صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
سلحشور چمثقالى

سلحشور چمثقالى

اموزش رياضي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
قاسميان

قاسميان

مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اسدى تيرانى

اسدى تيرانى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

مديريت بازرگاني | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نصرتى

نصرتى

فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صياد بورانى

صياد بورانى

مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شجرى كهن

شجرى كهن

مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بنكدار

بنكدار

مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كريمى پيرانلو

كريمى پيرانلو

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مشفقى

مشفقى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
علاف اسدى

علاف اسدى

اموزش ابتدايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان-بومي گيلان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بيشه بان

بيشه بان

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شهسوارى پور

شهسوارى پور

علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسينى صياد نورد

حسينى صياد نورد

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آبيار

آبيار

رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
درستكار

درستكار

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بوستان بخش

بوستان بخش

زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجيدى شيل سر

مجيدى شيل سر

مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقيقى بردينه

حقيقى بردينه

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صمدى

صمدى

شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمد زاده

محمد زاده

زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اميرى راد

اميرى راد

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شجرى كهن

شجرى كهن

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مرادى

مرادى

مهندسي برق | مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زمانى

زمانى

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي انوارالعلوم -انزلي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسد زاده

اسد زاده

روانشناسي | موسسه غيرانتفاعي سيماي دانش -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رمضان پورشلمانى

رمضان پورشلمانى

علوم ومهندسي شيلات | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی