بندرانزلي

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر بندرانزلي

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
قاسمى نژاد آيدا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 57
خطيبى رودبار سرا شبنم تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 28
دقيق روحى بهار تجربی دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 37
عقلى باغى ياسمن انسانی روانشناسي | دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) 1سال از چهارم دبيرستان 22
نيكو داود ریاضی مهندسي برق | دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه دانشگاه صنعتي اصفهان 2سال از سوم دبيرستان 38
فاضلى خامسى سيده نازنين هنر نقاشي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
نورى تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) - پرديس خودگردان 2سال از سوم دبيرستان 37
فكور گلو ریاضی مهندسي برق | دانشگاه تبريز | روزانه دانشگاه تبريز 1سال از چهارم دبيرستان 17
مهر آرا تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري پرديس خودگردان(محل تحصيل رامسر) 4سال از اول دبيرستان 54
استوار انسانی مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 23
تبرى خميران تجربی داروسازي | دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان 4سال از اول دبيرستان 79
حسين ریاضی مهندسي مکانيک | دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 1سال از چهارم دبيرستان 11
پادكان ریاضی مهندسي کامپيوتر | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 35
سماك مقدم تجربی گفتاردرماني | دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران 5سال از سوم راهنمايي 95
محمد زاده تجربی علوم تغذيه | دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد 3سال از دوم دبيرستان 44
آزادى تجربی شيمي محض | دانشگاه تهران | روزانه دانشگاه تهران 2سال از سوم دبيرستان 43
رضا زاده هنر صنايع دستي | دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل 1سال از چهارم دبيرستان 13
قاسميان ریاضی مديريت صنعتي | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 11
اسدى تيرانى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 1سال از چهارم دبيرستان 25
نصرتى ریاضی فيزيک | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
صياد بورانى ریاضی مهندسي برق | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 10
شجرى كهن ریاضی مهندسي شهرسازي | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 17
بنكدار ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر 1سال از چهارم دبيرستان 16
كريمى پيرانلو ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
مشفقى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 61
بيشه بان تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) 3سال از دوم دبيرستان 35
شهسوارى پور ریاضی علوم ومهندسي اب | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 22
حسينى صياد نورد تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان 3سال از دوم دبيرستان 42
آبيار ریاضی رياضيات وکاربردها | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 21
درستكار تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 1سال از چهارم دبيرستان 14
بوستان بخش تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 23
مجيدى شيل سر تجربی مهندسي بهداشت محيط | دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1سال از چهارم دبيرستان 15
صمدى تجربی شيمي محض | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه دانشگاه گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 27
محمد زاده تجربی زيست شناسي جانوري | دانشگاه زنجان | روزانه دانشگاه زنجان 4سال از اول دبيرستان 61