رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودسر

نام گروه رشته قبولی دانشگاه سابقه کانونی تعداد آزمون کانون
فلاح صحنه سرائى زهرا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 51
اميرپور نگين تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 81
شعبانى كلدره عليرضا تجربی پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 3سال از دوم دبيرستان 49
رضائى بيجارگاه ساجده انسانی حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت 2سال از سوم دبيرستان 30
مهرى گوابرى ریاضی مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) 2سال از سوم دبيرستان 16
عشورى لاتى ریاضی مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه دانشگاه فردوسي - مشهد 4سال از اول دبيرستان 51
شمسى تجربی پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت 5سال از سوم راهنمايي 93
باقرزاده گرمجانى تجربی علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه دانشكده علوم پزشكي مراغه 3سال از دوم دبيرستان 64