رودسر

قبولی های کنکور سراسری سال 97 شهر رودسر

آقائى خديجه

آقائى خديجه

اموزش زبان وادبيات فارسي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان-بومي گيلان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فلاح صحنه سرائى زهرا

فلاح صحنه سرائى زهرا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اميرپور نگين

اميرپور نگين

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شعبانى كلدره عليرضا

شعبانى كلدره عليرضا

پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضائى بيجارگاه ساجده

رضائى بيجارگاه ساجده

حقوق | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اكبرى گوابرى

اكبرى گوابرى

علوم ازمايشگاهي | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لاهوتى رودسرى

لاهوتى رودسرى

مهندسي صنايع | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مهرى گوابرى

مهرى گوابرى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
على نيا گورجى

على نيا گورجى

مشاوره | دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عشورى لاتى

عشورى لاتى

مهندسي شيمي | دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
على زاده

على زاده

اموزش مشاوره وراهنمايي | دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان-بومي گيلان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شمسى

شمسى

پرستاري | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شيخ مولائى

شيخ مولائى

مهندسي عمران | دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقرزاده گرمجانى

باقرزاده گرمجانى

علوم تغذيه | دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی